Risujen poltto ja metsähoidolliset kulotukset

Risujen polttaminen

Risujen poltosta on ilmoitettava Satakunnan pelastuslaitoksen tilannekeskukseen sähköisellä lomakkeella tai puhelimitse (02) 621 1500

Risujen, oksien sekä lisäksi maa- ja metsätaloudessa syntyvien poltettavaksi kelpaavien jätteiden avopoltto on sallittu ainoastaan haja-asutusalueilla.

Jätelaki kieltää jätteiden polttamisen. Pimeällä polttamista tulee välttää. Pelastuslaitos suosittelee kertomaan lähinaapureille risujen poltosta. Polttamisesta ei saa aiheutua naapureille vahinkoa tai haittaa.

Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Voimassa olevat varoitukset voi käydä tarkastamassa Ilmatieteenlaitoksen sivuilta: https://www.ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset 

Juhannuskokoista ei tarvitse ilmoittaa Satakunnan pelastuslaitokselle.

Metsähoidolliset kulotukset

Metsähoidollista kulotuksista on ennakolta ilmoitettava pelastuslaitokselle 7 päivää ennen kulotusta. Muista täyttää kulotusilmoituslomake.