Ensihoito

Satakunnan pelastuslaitoksella on ensihoidon yhteistoimintasopimus Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa. Sopimuksessa on määritelty mm. sopijapuolten tehtävät, palvelun laatu ja kustannukset, henkilöstö, kalusto ja välineistö sekä ambulanssien ja ensivasteyksiköiden sijoituspaikat.

Satakunnan pelastuslaitoksen ambulanssit ovat hajasijoitettuna Kanta-Porin, Meri-Porin, Ulvilan ja Rauman paloasemilla.

Satakunnan pelastuslaitoksen ensihoitopalvelua toteutetaan seitsemän ensihoitoyksikön voimin. Lisäksi kiireellisissä ensihoitotehtävissä käytetään pelastuslaitoksen pelastusyksikköjä ensivasteyksiköinä. Rauman asemalla on arkisin ajossa myös yksi perustason ensihoitoyksikkö, joka suorittaa pääasiassa kiireettömiä siirtokuljetustehtäviä.

Pelastuslaitoksen ensivaste- ja ambulanssiyksiköt on hajasijoitettu ympäri toiminta-aluetta, jotta kaikki toiminta-alueen osat kyettäisiin saavuttamaan mahdollisimman nopeasti.

Ensivastetoimintaa tuotetaan jokaiselta miehitetyltä paloasemalta (7 kpl) sekä kumppanuussopimuksella sopimuspalokuntien kanssa 36 paloasemalta. Kaikki asemapaikat ovat määritelty ensihoidon palvelutasopäätöksessä.