Tilapäinen majoitus

Tilapäismajoituksella tarkoitetaan lyhytaikaista majoittumista tiloissa, joita ei ole hyväksytty voimassa olevassa rakennusluvassa yöpymis- tai majoituskäyttöön. Kun henkilöitä majoitetaan esimerkiksi koulujen luokkahuoneisiin, päiväkoteihin, urheiluhalleihin, nuoriso­tiloihin tai seurojentaloihin, eli tiloihin joita ei ole suunniteltu majoituskäyttöön, tulee tilapäisen majoittumisen edelly­tykset käydä läpi yhdessä kiinteistön omistajan sekä alueen pelastusviranomaisen kanssa.

Majoituksen järjestäjän tulee ilmoittaa tilapäismajoituksesta pelastuslaitokselle vähintään 14 vuorokautta ennen aiotun tilapäismajoituksen alkamista. Ilmoitus tehdään sen alueen pelastuslaitokselle, jossa tilapäismajoitus tapahtuu. Pelastusviranomainen suorittaa tarvittaessa palotarkastuksen kohteessa ennen tilapäismajoituksen alkua. Tilapäismajoitukseen soveltuvat tilat ja niiden maksimihenkilömäärät voidaan määritellä myös kohteen muun palotarkastuksen yhteydessä.

Tilapäismajoitukseen käytettävässä rakennuksessa on oltava pelastussuunnitelma, jossa on otettava huomioon myös kohteen tavanomaisesta poikkeava käyttö ja tilapäinen käyttötavan muutos. Pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaisen nähtäville 14 vuorokautta ennen aiottua majoitustoimintaa. Lähetä tilapäismajoituksen pelastussuunnitelma kirjaamo@satapelastus.fi

Tarkempia ohjeita tilapäismajoituksesta ja pelastussuunnitelmapohja: