Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on laadittava yleisötilaisuuteen tai tapahtumaan, jossa:

  • arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä;
  • käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja;
  •  tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta; tai
  • tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.

Lähetä yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma pelastuslaitokselle arvioitavaksi osoitteeseen kirjaamo@satapelastus.fi