Yritysten pelastussuunnitelma

Yrityksen tulee huolehtia, että työntekijöillä on turvalliset työolosuhteet sekä sitouttaa henkilökunta toimimaan turvallisen työpaikan puolesta. Työnantajan tulee huolehtia, että yrityksen henkilökunnalla on riittävät valmiudet onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja toimintaan onnettomuustilanteessa.

Yrityksen on laadittava pelastussuunnitelma, jossa selvitetään etukäteen mahdolliset riskit, keinot niiden välttämiseen sekä toimintaohjeet erilaisiin onnettomuustilanteisiin.