Onnettomuuksien ehkäisy

Onnettomuuksien ehkäisy on pelastuslain avulla suoritettavaa turvallisuuden saattamista riittävälle/lakisääteiselle tasolle rakennuksissa, tilaisuuksissa sekä henkilöiden tiedoissa, taidoissa ja asenteissa. Tukeudumme lähes aina pelastuslain pykäliin. Mitä ikinä määräämme, pitää sillä olla peruste pykälä pelastuslaista.

Onnettomuuksien ehkäisyyn luetaan onnettomuuksien yleinen ehkäisy ja siihen liittyvä viranomaisten yhteistyö, rakennusten turvallinen käyttö, viranomaisvalvonta, valistus, neuvonta sekä tulen ja palovaarallisten aineiden ja laitteiden huolellinen käsittely.

Valvontatehtävät

Pelastuslaitos valvoo alueellaan pelastuslaissa määriteltyjen varautumisvelvollisten vastuiden ja tehtävien noudattamista. Valvonnan suorittamiseksi pelastuslaitos tekee palotarkastuksia ja muita valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä. Palotarkastusten yhteydessä pelastusviranomaiset kiinnittävät huomiota myös muiden onnettomuuksien kuin tulipalojen ehkäisyyn. Pelastuslaitoksella on myös kemikaaliturvallisuuslain mukaisia viranomaistehtäviä.

Paloturvallisuuden itsearviointi

Turvallisuuden edistämiseksi pelastuslaitos tekee palotarkastusten lisäksi myös muita valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä. Valvontasuunnitelman mukaisesti toimeenpannaan alueittain ns. paloturvallisuuden itsearviointeja, jotka kiinteistön omistaja tai haltija tekee pelastusviranomaisen pyynnöstä ja ohjeiden mukaan.