Erheelliset paloilmoitinhälytykset

Satakunnan pelastuslaitos aloittaa toistuvien erheellisten paloilmoitinhälytysten laskuttamisen 1.7.2012. Lasku 830 € lähetetään, mikäli kiinteistöstä tulee tämän ajankohdan jälkeen erheellisiä paloilmoitinhälytyksiä, joita on edeltänyt vähintään kaksi erheellistä paloilmoitinhälytystä edeltävän 12 kk aikana.

Maksu voidaan periä kohteen omistajalta, haltijalta tai toiminnanharjoittajalta.

Yksi paloilmoitinkohde kattaa kaikki tilat, jotka ovat automaattisen paloilmoittimen ja sen tunnusnumeron (COM, TUS tai muu tunnusnumero) alla. Erheellisten paloilmoitinhälytysten syyllä, sijainnilla tai ajankohdalla ei ole merkitystä hälytysmäärien laskentaan. Paloilmoitinkohteita kohdellaan samalla tavalla ohjeen mukaisesti riippumatta esimerkiksi rakennuksen käyttötavasta, koosta tai turvallisuustekniikasta.