Yritysten palotarkastus

Pelastuslaitos määrittelee tarkastettavat kohteet alueellaan riskiperusteisesti. Tätä varten pelastuslaitoksella on valvontasuunnitelma, jossa esitetään palotarkastuksen lisäksi muut valvontatoimenpiteet sekä kuvataan miten valvontasuunnitelman toteutumista arvioidaan.

Tavoitteena on turvallisuustason parantaminen ja onnettomuuksien määrän vähentäminen. Pelastuslaitos ottaa yhteyttä kohteeseen ennen palotarkastuksen suorittamista