Asiakasmaksun alennus

Sähköinen lomake asiakasmaksun alennuksen hakemiseen:

https://asiointi.digiloikka.fi/formpro/eservices/pori/Aloita/Asiakasmaksunalennushakemus

Lomake vaatii tunnistautumisen. Mikäli sinun tarvitsee lisätä hekemukseesi liitteitä, ne tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen: asiakasmaksut.porinperusturva@porinperusturva.fi

Tulostettava versio:

https://asiointi.digiloikka.fi/formpro/eservices/pori/AnonyymiHakemus/Aloita/AsiakasmaksunalennushakemusTULOSTETTAVA

Mikäli asiasi koskee peruuttamattoman vastaanottoajan laskun mitätöimistä, voit käyttää tätä lomaketta:

Pyyntö peruuttamattoman vastaanottoajan laskun mitätöimiseksi

 

Asiakasmaksun alentaminen

Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista maksukyvyn mukaan määrätty maksu jätetään perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon tai lakisääteisen elatusvelvollisuuden (Asiakasmaksulaki, 11 §). Alennuksen tarpeen arviointi perustuu asiakkaan taloudellisesta tilanteesta tehtyyn laskelmaan. Perusturvalla on oikeus periä asiakasmaksut takaisin, mikäli päätös asiakasmaksun alentamisesta on perustunut asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin.

OHJE LOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN:

Täytä lomake ja liitä mukaan seuraavat liitteet (myös puolison osalta):

kaikkien tilien tiliotteet (myös säästötilit) viimeisen kolmen kuukauden ajalta
kopio laskusta, johon alennusta haetaan
tositteet säännöllisistä kuukausittaisista menoista (esim. kopio vuokra-/vastikelaskusta, josta ilmenee hoitovastikkeen osuus/isännöitsijätodistus, velkajärjestelypäätös, muut säännölliset menot)
tositteet mahdollisista lääkekuluista viimeisen kuuden kuukauden ajalta
tositteet säännöllisistä kuukausittaisista tuloista (palkkakuitti, tosite omaishoidon tuen hoitopalkkiosta)
tositteet muista asioista, jotka haluaa huomioitavan päätöstä tehtäessä

Ilmoita nettotulot. PAITSI jos haet alennusta kotiin annettavaan palveluun tai pitkäaikaiseen asumispalveluun (tehostettu palveluasuminen ei kuulu tähän), ilmoita tulot bruttotuloina.

Lisätietoja asiakasmaksun alentamisesta: asiakasmaksut.porinperusturva@porinperusturva.fi
puh. 02 623 4300, ma-pe klo 9–13