Asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuja peritään muun muassa terveydenhoidosta, sairaanhoidosta, laitoshoidosta, kotihoidosta, suun terveydenhuollosta ja päivätoiminnasta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (734/1992) ja asetukseen (912/1992).

Asiakasmaksut lisätietoineen, kaikki lääkärintodistusmaksut, kotihoidon maksut ja vieraskunta ja täyskustannuskorvaukset näet lisätietoa-osiosta.

Terveyskeskuskäyntimaksun maksuvapautusta voivat hakea:

  • ne asiakkaat, jotka saavat pelkkää kansaneläkettä (takuueläke on mahdollinen). Hakulomake täytetään terveyskeskuksessa
  • veteraanit

Porin perusturvan asiakasmaksut 2019

 

Avoterveydenhuolto

 
Avosairaanhoidon lääkärimaksu (terveyskeskus- ja poliklinikkamaksu)20,60 €
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä lääkärinajasta perittävä maksu50,80 €

Suun terveydenhuolto

 
Suun ja hampaiden tutkimisen ja hoidon perusmaksu käynniltä 
Hammaslääkäri13,10 €
Erikoishammaslääkäri19,20 €
Suuhygienisti10,20 €
Kuvantamistutkimus hammaskuvalta8,40 €
Leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvaus18,90 €
Leukojen ja hampaiston kartiokeilakuvaus18.90 €
Maksu tutkimuksesta 
Puudutus / leukaneljännes8,40 €
Suun perustutkimus18,90 €
Parodontologinen hoito8,40-77,00 €
Paikkaus18,90-54,90 €
Hampaan poisto18,90-37,50 €
Hampaan poistoleikkaus54,90-77,00 €
Juurihoito (hintaan ei sis. puudutus eikä rtg-kuvat)37,80-92,40 €
Proteettiset toimenpiteet

(Huom! Tekniset kulut arviohintoja, hinta vaihtelee toimenpiteen vaikeuden mukaan)

 
Proteesin huolto pohjustuksella (+ tekniset kulut n. 150 €)54,90 €
Proteesin korjaus (+ tekniset kulut n. 100 €)37,50 €
Akryyliosa ja kokoproteesi (+ tekniset kulut n. 300 €)183,50 €
Kruunut ja sillat hampaalta (+ tekniset kulut n. 400 €)183,50 €
Rankaproteesi (+ tekniset kulut n. 600 €)222,70 €
Muut 
Suun ja leukojen erikoissairaanhoito terveyskeskuksessa, poliklinikkamaksu41,70 €
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu50,80 €
Röntgenkuvan poltto CD:lle, 1 kuva15,00 €
Röntgenkuvan poltto CD:lle, 2 kuva tai enemmän25,00 €

Sairaala

 
Kuntoutuspalvelut 
Fysiatri, ensikäynti ja ensikäyntiä vastaava uusintakäynti, asetus32,30 €
Fysiatri, uusintakäynti, toimenpidekäynti, asetus11,40 €
Käyttämätön ja peruuttamaton lääkärin vastaanottoaika50,80 €
Yksittäis- ja sarjakäynti: fysioterapia, jalkojenhoito, toimintaterapia, puheterapia, asetus11,40 €
Sarjassa annettava hoito (yleensä lääkinnällisenä kuntoutuksena annettava jalkaterapia, fysio- tai toimintaterapia + puheterapia ja jalkojenhoito)11,40 €
Liikuntaryhmä 1/ 6 kertaa13,70 €
Liikuntaryhmä 2/ 8 kertaa18,60 €
Liikuntaryhmä 3/ 10 kertaa23,50 €
Liikuntaryhmä 4/lukukausi30,70 €
Polkupyöräergometritestaus25,60 €
Rintapumppusetti28,00 €
Terapeutin tilapäinen hoidollinen kotikäynti (esim. tukisukkien mittaus)12,00 €
Kotisairaalan maksut 
Erikoissairaanhoidon järjestämä hoito potilaan kotona/pv28,00 €
Maksukaton täyttymisen (683 €) jälkeen22,50 €
Vuorokausimaksu/fysioterapian hoitopäivä (ei kerrytä maksukattoa)11,40 €
Poliklinikkamaksu/hoito-/tutkimuskäynti (ei kerrytä maksukattoa)20,40 €
Kotisairaanhoito, tilapäinen 
Lääkäri- tai hammaslääkärikäynti18,90 €
Muu käynti12,00 €
Laitoshoiton maksut 
Hoitopäivämaksu (lyhytaikainen laitoshoito)48,90 €
Lyhytaikaisen laitoshoidon ylläpitomaksu/ vrk maksukaton täyttymisen (683 €) jälkeen22,50 €
Päivä- ja yöhoidon maksu22,50 €
Lääkinnällisen kuntoutuksen asetuksen mukainen laitoshoidon maksu16,90 €
Turvapuhelintoiminta 
Turvapuhelin (kuukausimaksu sisältää kaksi auttamiskäyntiä)45 € / kk
  
Turvapuhelinhälytyskäynti kahden auttamiskäynnin jälkeen26,50 € / käynti

Psykososiaaliset palvelut

 
Psykososiaalinen toimintayksikkö (Taiteilijakoti ja Veturitallinkadun mielenterveysyksikkö)35,50 €
Taiteilijakoti ateriamaksu4,05 €
Taiteilijakoti ateriakuljetusmaksu0,93 €

Lääkärintodistukset

 
Ajokorttitodistus61,00 €
B-todistus etuuden hakemista vasten50,80 €
A-todistus SV-etuutta varten (yli 10 pv)20,50 €

Kaikkien lääkäritodistuksien hinnat löydät pdf-hinnastosta

Omaishoito

 
Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaiset palvelut hoidettavalle/vrk11,40 €
Omaishoitajien lisävapaa, 1-4 h5,00 €
Omaishoitajien lisävapaa, 5-8 h10,00 €

Laitoshoito

 
Lyhytaikainen laitoshoito 
Hoitopäivämaksu48,90 €
Lyhytaikaisen laitoshoidon ylläpitomaksu maksukaton (683 €) täyttymisen jälkeen22,50 €

Tehostettu palveluasuminen

 
Ateriamaksu427,30 €
Tukipalvelumaksu162,78 €
Tilapäinen lyhytaikaishoito tehostussa asumispalvelussa32,50 €

Ryhmäkodit

 
Vuokra määräytyy kiinteistöomistajan määrittämän hinnan perusteella 
Ateriamaksu427,30 €
Hoitomaksu310,30 €
Lyhytaikaishoito maks. 2 viikkoa/kk (sis. ruuan 14 € ja perushoivan 10 €)24,00 €

Vammaispalvelut

 
Ylläpitomaksu/kk, autettu asumispalvelu (keva)122,00 €
Ylläpitomaksu/kk, ohjattu asumispalvelu (keva)40,70 €
Ylläpitomaksu/kk, tuettu asumispalvelu (keva)30,52 €
Ylläpitomaksu/kk, palveluasuminen61,04 €
Tilapäishoidon/perhehoidon hoitopäivämaksu alle 16 vuotiaat14,00 €
Tilapäishoidon/perhehoidon hoitopäivämaksu yli 16 vuotiaat36,50 €
Omaishoidontuen lakisääteinen vapaapäivä11,40 €
Osittainen ylläpito yli 16 vuotiaat, alle 4 tuntia 40 % hoitopäivämaksusta14,60 €
Osittainen ylläpito yli 16 vuotiaat, 4-8 tuntia 60 % hoitopäivämaksusta21,90 €
Ateriamaksu427,00 €
Ateriamaksu/vrk14,00 €
Työ- ja päivätoiminnan ateriamaksu5,37 €