Asiakasmaksulain uudistus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulakia on uudistettu. Uudistuksella parannetaan palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja oikea-aikaisuutta poistamalla hoidon esteitä.

Lakimuutokset tulevat voimaan 1.7.2021. Maksukattoa koskevat uudistukset tulevat voimaan 1.1.2022.

Lomakkeet asiakasmaksun alennuksen hakemiseen löytyvät täältä.

Perusturvan maksujärjestelmiin muutoksia – nämä 7 voivat olla sinulle tärkeitä

Suurin osa muutoksista astuu voimaan heinäkuussa. Ensi vuoden alusta puolestaan maksukatto ulottuu myös suun terveydenhuoltoon.

Perusturvan maksuihin tulee lakiuudistuksen mukana kuntiin uudistuksia. Ne koituvat asiakkaiden hyödyksi.

Uusi maksupalvelulaki tuo useita selkeytyksiä ja helpotuksia perusturvan maksuihin ja niiden käsittelyyn.

Edes laskujen kasautuessa ei kenenkään tarvitse jäädä ilman hoitoa.

Suurin osa uudistuksista koskee kaikkia kuntia. Ne aiheuttavat kunnille myös uusia kuluja ja tulojen vähenemistä. Esimerkiksi Porin perusturvalle uudistus merkitsee tänä vuonna kahden miljoonan ja ensi vuonna arviolta neljän miljoonan uusia kuluja. Kääntöpuolella hyötyjinä ovat asiakkaat.

Mitkä sitten ovat tärkeimmät uudistuksen asiat, jotka koskettavat tavallista ihmistä?

1. Hoitajamaksu poistuu.

Hoitajakäyntejä koskeva erillinen maksu poistuu kunnista kokonaan. Uudistus ei koske Porin perusturvaa, jossa hoitajamaksu ei ole ollut käytössä.

2. Peruuttamattoman käynnin maksu poistuu alle 18-vuotiailta.

Jos varattu aika lääkäriin tai esimerkiksi suun terveydenhuoltoon jää alle 18-vuotiailta käyttämättä ilman hyväksyttävää syytä, kansankielellä ”sakkomaksuksi” kutsuttua korvausta ei peritä. Muilta maksu edelleen peritään. Porin perusturvassa maksu on 50,80 euroa. Maksusta ovat rajattuna pois psykososiaaliset palvelut.

Muutos ei tarkoita sitä, että alle täysi-ikäisten käynneissä voitaisiin pitää ”hälläväliä-asennetta”. Jokainen peruuttamaton käynti tulee kalliiksi kunnalle ja vie hoidon toiselta sitä kipeästi tarvitsevalta potilaalta.

3. Kuntien mahdollisuus laajentaa peruuttamattoman käynnin maksullisuutta.

Mahdollisuus maksujen laajennukseen uusiin kokonaisuuksiin vähentää kustannusvaikutuksia, joita peruuttamattoman käynnin maksun poistuminen alle 18-vuotiailta aiheuttaa.

On muistettava myös, että mahdollisen palvelun maksuttomuus ei vapauta peruuttamattoman käynnin sakkomaksusta.

4. Tehostetun palveluasumisen ja laitosasumisen asiakkaan käyttövara nousee 164 euroon.

Käyttövara on vaihdellut eri kunnissa, mutta useammissa se on pyörinyt 120 euron paikkeilla. Asiakkaan nettotulot huomioidaan ja tuloista vähennetään lääkekulut, joiden todentamisessa ja ilmoittamisessa kannattaa olla tarkkana. Tuloista vähennetään muutakin kuin lääkekulut, mutta niiden vähentäminen on tullut lakimuutoksen myötä uutena.

5. Kotihoidon maksuperusteen muuttuminen.

Tavallisen asumispalvelun ja kotihoidon maksut asettuvat ”samaan koriin” ja järjestelmä selkiytyy. Maksut määräytyvät tuntiperusteisesti ja maksutaulukon mukaisesti. Käytännössä maksetaan tilatun palvelun määrästä maksukyvyn mukaan.

6. Asiakkaalla on mahdollisuus hakea maksun alentamista tai poistamista. Kuntien pitää tiedottaa asiasta.

Jos rahaa ei ole ja talous on ”kaatunut päälle”, voi asiakas itse hakea maksun alennusta tai perimättä jättämistä. Kunnan pitää tiedottaa asiasta. Maksun alentamista helpotetaan sähköisin ja paperisin lomakkeihin, joihin merkitään muun muassa asiakkaan taloudellinen tilanne. Asiakas itse ilmoittaa hakemuksessaan omat tulonsa ja menonsa.

Uudistus vähentää byrokratiaa, sillä maksun alentamista tai poistoa voidaan hakea suoraan perusturvasta, eikä sen takia tarvitse erikseen hakea toimeentulotukea.

7. Maksukatto laajenee 1.1.2022.

Maksukatto on tällä Porin perusturvassa 683 euroa. Ensi vuoden alusta maksukatto laajenee etenkin suun terveydenhuoltoon.

Laskulomakkeet pitävät sisällään tietoa maksukaton kertymisestä. Tätä tietoa ei laskulomakkeella ole ennen ollut.

Lisäksi.

Tiedonkulkua perusturvan ja asiakkaan välillä parannetaan. Esimerkiksi Porin perusturvassa asiakkaalle lähtevissä laskuissa on enemmän tietoa. Asiakas näkee helpommin, mistä mikäkin kuluerä koostuu.

Lähde: Satakunnan Kansa

Varatun ajan peruuttaminen

Lääkärien, sairaanhoitajien ja neuvoloiden varatun ajan voi peruuttaa soittamalla palveluneuvontaan puh. 02 623 4300.

Hammaslääkärin, suuhygienistin tai hammashoitajan varatun ajan voi peruuttaa soittamalla puh. 02 621 3625.