Hoitotakuu ja hoidon saatavuus

Hoitotakuulla tarkoitetaan terveydenhuoltolaissa määriteltyä aikaa, jonka kuluessa potilaan on päästävä kiireettömään hoitoon tai kiireettömään tutkimukseen.

Hoitotakuun määrittelemät ajat:

  • Arkisin terveyskeskuksen aukioloaikoina terveyskeskukseen on saatava välittömästi puhelinyhteys tai sinne pitää voida mennä käymään.
  • Jos hoidon tarpeen arviointi vaatii terveyskeskuksessa käyntiä, sinne on saatava aika kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta.
  • Hoitoon on terveyskeskuksessa päästävä viimeistään kolmessa kuukaudessa. Suun terveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa tämä aika voidaan ylittää kolmella kuukaudella mikäli potilaan terveydentila ei vaarannu.
  • Erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmessa viikossa lähetteen saapumisesta.
  • Ympärivuorokautisen hoidon tarpeesta tehdään päätös, joka toteutetaan viivytyksettä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa.

Ensiapuun ja kiireelliseen hoitoon on päästävä heti.

Aluehallintovirastot ja Valvira valvovat hoitoon pääsyn toteutumista.

Hoitotakuun toteutuminen

Sairaalapalvelut

Tiedot ajalta 5-8/2017

Hoidon tarpeen arviointi alle kolmessa viikossa lähetteen saapumisesta

Sisätaudeille on tullut 185 lähetettä, joista 3 (%) on käsitelty yli 21 vrk:n aikana. Geriatrialle on tullut 98 lähetettä, jotka kaikki on käsitelty alle 21 vrk:ssa. Reumatologialle on tullut 83 lähetettä, jotka kaikki on käsitelty alle 21 vrk:ssa.

Lääketieteellisesti tarpeelliseksi arvioidun hoidon aloitus alle kuudessa kuukaudessa

Sisätaudeilla ja geriatrialla kaikki hoidon aloitukset toteutuneet alle kuudessa kuukaudessa. Reumataudeilla yksi yli 180 vrk hoitoa odottanut.

Suun terveydenhuolto

Välitön yhteydensaanti

Toteutunut. Keskiarvon mukainen vastausaika ajanvarauksessa 1.-31.1.2018 oli 2 minuuttia 59 sekuntia.

Kiireettömän hoidon aloitus alle kuudessa kuukaudessa

Tällä hetkellä odotusaika kiireettömään hoitoon vaihtelee alueittain noin neljästä kuuteen kuukauteen. Särkypäivystys palvelee kiireellisen hoidon asiakkaita päivittäin.

Avosairaanhoito ja terveydenhuolto

Tiedot 16.11.2017

Välitön yhteydensaanti

Keskimääräinen odotusaika keskitetyn ajanvarauksen numeroon yhteyden saamiseksi oli 2 minuuttia 43 sekuntia

Hoidon tarpeen arviointi

Samana päivänä

Lääketieteellisesti tarpeelliseksi arvioidun kiireettömän hoidon aloitus.

Lääkärin vastaanotto: Keskimäärin 2-4 vk, viimeistään 3 kk:n kuluessa hoidon tarpeen arvion mukaan

Sairaanhoitajan, aikuisneuvolan terveydenhoitajan vastaanotto: 5 arkipäivää

Takaisinsoiton käyttöönotto on merkittävästi parantanut ajanvarauksen palvelukykyä. Toivottavaa on, että jos juuri oman soiton aikana on ruuhkaa, soittaja pyytää takaisinsoittoa puhelimesta saamansa ohjeen mukaisesti sen sijaan, että koittaa jatkuvasti uusia soittoa.

Vanhuspalvelut

Vanhuspalvelulain mukaan kunnan on vähintään puolen vuoden välein kerrottava, missä ajassa ikäihminen voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Ympärivuorokautiseen hoitoon pääsyn odotusaika
Asiakasmäärä jonotusajan mukaan ryhmiteltynä:

Keskimääräinen jonotusaika on 34 vrk vanhuspalveluiden ympärivuorokautiseen hoitoon
(päivitetty 30.6.2017)

Keskimääräinen jonotusaika (vrk):

Kotihoito: 0-1 vrk
Palvelu alkaa heti, kun palvelutarpeen arviointi ja palvelutarve on todettu.

Omaishoidon tuki: 14 vrk
Jonotusaika alkaa hakemuksen saapumisesta ja päättyy palvelupäätöksen tekemiseen.
Omaishoidon tuen myönteinen päätös edellyttää, että omaishoidon tulen myöntämiskriteerit täyttyvät.
Mukana yli 65-vuotiaat.

KuukausiJonottajien määräJonotusaika alle 3kk/hlöJonotusaika yli 3kk/hlöSijoitusten määrä
Joulukuu 20164539039
Tammikuu 20175038038
Helmikuu 20175545045
Maaliskuu 20174046147
Huhtikuu 20174927027
Toukokuu 20174931031
Kesäkuu 20174930131