Hoitotakuu ja hoidon saatavuus

Hoitotakuulla tarkoitetaan terveydenhuoltolaissa määriteltyä aikaa, jonka kuluessa potilaan on päästävä kiireettömään hoitoon tai kiireettömään tutkimukseen.

Hoitotakuun määrittelemät ajat:

  • Arkisin terveyskeskuksen aukioloaikoina terveyskeskukseen on saatava välittömästi puhelinyhteys tai sinne pitää voida mennä käymään.
  • Jos hoidon tarpeen arviointi vaatii terveyskeskuksessa käyntiä, sinne on saatava aika kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta.
  • Hoitoon on terveyskeskuksessa päästävä viimeistään kolmessa kuukaudessa. Suun terveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa tämä aika voidaan ylittää kolmella kuukaudella mikäli potilaan terveydentila ei vaarannu.
  • Ympärivuorokautisen hoidon tarpeesta tehdään päätös, joka toteutetaan viivytyksettä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa.

Ensiapuun ja kiireelliseen hoitoon on päästävä heti.

Aluehallintovirastot ja Valvira valvovat hoitoon pääsyn toteutumista.

Hoitotakuun toteutuminen

Sairaalapalvelut

Päivitetty 15.8.2018

Porin perusturvan poliklinikan käynnit on 1.1.18 alkaen luokiteltu avosairaanhoidon käynneiksi. Poliklinikka toimii konsultaatiopoliklinikkana perusterveydenhuollon toimijoille ja yksiköille. Potilaat kutsutaan perusturvan toimintayksiköistä tulleiden sisäisten konsultaatiopyyntöjen perusteella jatkokäynnille. Potilaiden hoito on perusterveydenhuollon yksiköissä aloitetun hoidon jatkohoitoa.  Hoidon tarpeen arviointi ja hoitoon pääsyn seuranta tehdään konsultoivassa yksikössä, jossa hoito aloitetaan.

Suun terveydenhuolto

Päivitetty 2.12.2019

Välitön yhteydensaanti:

Toteutunut. Keskiarvon mukainen vastausaika ajanvarauksessa 1.-30.11.2019 oli 2 minuuttia 20 sekuntia.

Kiireettömän hoidon aloitus alle kuudessa kuukaudessa

Tällä hetkellä odotusaika kiireettömään hoitoon vaihtelee alueittain noin kolmesta neljään kuukauteen. Särkypäivystys palvelee kiireellisen hoidon asiakkaita päivittäin.

Avosairaanhoito ja terveydenhuolto

Päivitetty 11.11.2019

Keskimääräinen odotusaika ajanvarauksen numeroon ajalla 1. - 30.9.2019:

Itäinen sotekeskus: 2 min 18 s, takaisinsoitto 26 min 37 s

Läntinen sotekeskus: 2 min 24 s,takaisinsoitto 29 min 02 s

Pohjoinen sotekeskus: 2 min 36 s, takaisinsoitto 39 min 28 s

Hoidon tarpeen arviointi

Päivitetty 2.3.2020

Samana päivänä

Lääketieteellisesti tarpeelliseksi arvioidun kiireettömän hoidon aloitus:

ITÄINEN ALUE:

Itä-Porin sotekeskus: Lääkärin vastaanotto: 19 arkipäivää, viimeistään 3 kk:n kuluessa hoidon tarpeen arvion mukaan

Sairaanhoitajan vastaanotto: 4 arkipäivää

Aikuisneuvolan terveydenhoitajan vastaanotto: 10,5 arkipäivää

Ulvilan terveysasema: Lääkärin vastaanotto 17 arkipäivää, viimeistään 3 kk:n kuluessa hoidon tarpeen arvion mukaan

Sairaanhoitajan vastaanotto: 1 arkipäivä

Aikuisneuvolan terveydenhoitajan vastaanotto: 2,5 arkipäivää

Lavian terveysasema: Lääkärin vastaanotto 11 arkipäivää, viimeistään 3 kk:n kuluessa hoidon tarpeen arvion mukaan

Sairaanhoitajan vastaanotto: 1 arkipäivä

Aikuisneuvolan terveydenhoitajan vastaanotto: 6 arkipäivää

LÄNTINEN ALUE:

Läntinen sotekeskus: Lääkärin vastaanotto: 9 arkipäivää, viimeistään 3 kk:n kuluessa hoidon tarpeen arvion mukaan

Sairaanhoitajan vastaanotto: 1 arkipäivä

Aikuisneuvolan terveydenhoitajan vastaanotto: 7 arkipäivää

Pihlavan terveysasema: Lääkärin vastaanotto 3 arkipäivää, viimeistään 3 kk:n kuluessa hoidon tarpeen arvion mukaan

Sairaanhoitajan vastaanotto: pääsee samana päivänä

Aikuisneuvolan terveydenhoitajan vastaanotto: 1 arkipäivä

Reposaaren terveysasema: Lääkärin vastaanotto 2 arkipäivää, viimeistään 3 kk:n kuluessa hoidon tarpeen arvion mukaan

Sairaanhoitajan vastaanotto: 3 arkipäivää

POHJOINEN ALUE:

Sotekeskus Cotton: Lääkärin vastaanotto: 10 arkipäivää, viimeistään 3 kk:n kuluessa hoidon tarpeen arvion mukaan

Sairaanhoitajan vastaanotto: 7 arkipäivää

Aikuisneuvolan terveydenhoitajan vastaanotto: 10 arkipäivää

Noormarkun terveysasema: Lääkärin vastaanotto: 19 arkipäivää, viimeistään 3 kk:n kuluessa hoidon tarpeen arvion mukaan

Sairaanhoitajan vastaanotto: 3 arkipäivää

Aikuisneuvolan terveydenhoitajan vastaanotto: 9 arkipäivää

Merikarvian terveysasema: Lääkärin vastaanotto 4 arkipäivää, viimeistään 3 kk:n kuluessa hoidon tarpeen arvion mukaan

Sairaanhoitajan vastaanotto: 3 arkipäivää

Aikuisneuvolan terveydenhoitaja: 3 arkipäivää

Takaisinsoiton käyttöönotto on merkittävästi parantanut ajanvarauksen palvelukykyä. Toivottavaa on, että jos juuri oman soiton aikana on ruuhkaa, soittaja pyytää takaisinsoittoa puhelimesta saamansa ohjeen mukaisesti sen sijaan, että koittaa jatkuvasti uusia soittoa.

Vanhuspalvelut

Vanhuspalvelulain mukaan kunnan on vähintään puolen vuoden välein kerrottava, missä ajassa ikäihminen voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Keskimääräinen jonotusaika (vrk):

Kotihoito: 0-1 vrk
Palvelu alkaa heti, kun palvelutarpeen arviointi ja palvelutarve on todettu.

Omaishoidon tuki: 14 vrk
Jonotusaika alkaa hakemuksen saapumisesta ja päättyy palvelupäätöksen tekemiseen.
Omaishoidon tuen myönteinen päätös edellyttää, että omaishoidon tulen myöntämiskriteerit täyttyvät.
Mukana yli 65-vuotiaat.

Ympärivuorokautiseen hoitoon pääsyn odotusaika. Asiakasmäärä jonotusajan mukaan ryhmiteltynä:

KuukausiJonottajien määrä yhteensäJonotusaika alle 3kk/hlöJonotusaika yli 3kk/hlöSijoitusten määrä (hlö)
Tammikuu 20198887141
Helmikuu 20197675136
Maaluskuu 20196969034
Huhtikuu 20194847133
Toukokuu 20194040044
Kekäkuu 20193535048
Heinäkuu 20195555024
Elokuu 20195555033
Syyskuu 20193232041
Lokakuu 20193030044
Marraskuu 20192424023
Joulukuu 20193131025