Hoitotakuu ja hoidon saatavuus

Hoitotakuulla tarkoitetaan terveydenhuoltolaissa määriteltyä aikaa, jonka kuluessa potilaan on päästävä kiireettömään hoitoon tai kiireettömään tutkimukseen.

Hoitotakuun määrittelemät ajat:

  • Arkisin terveyskeskuksen aukioloaikoina terveyskeskukseen on saatava välittömästi puhelinyhteys tai sinne pitää voida mennä käymään.
  • Jos hoidon tarpeen arviointi vaatii terveyskeskuksessa käyntiä, sinne on saatava aika kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta.
  • Hoitoon on terveyskeskuksessa päästävä viimeistään kolmessa kuukaudessa. Suun terveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa tämä aika voidaan ylittää kolmella kuukaudella mikäli potilaan terveydentila ei vaarannu.
  • Ympärivuorokautisen hoidon tarpeesta tehdään päätös, joka toteutetaan viivytyksettä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa.

Ensiapuun ja kiireelliseen hoitoon on päästävä heti.

Aluehallintovirastot ja Valvira valvovat hoitoon pääsyn toteutumista.

Hoitotakuun toteutuminen

Sairaalapalvelut

Päivitetty 15.8.2018

Porin perusturvan poliklinikan käynnit on 1.1.18 alkaen luokiteltu avosairaanhoidon käynneiksi. Poliklinikka toimii konsultaatiopoliklinikkana perusterveydenhuollon toimijoille ja yksiköille. Potilaat kutsutaan perusturvan toimintayksiköistä tulleiden sisäisten konsultaatiopyyntöjen perusteella jatkokäynnille. Potilaiden hoito on perusterveydenhuollon yksiköissä aloitetun hoidon jatkohoitoa.  Hoidon tarpeen arviointi ja hoitoon pääsyn seuranta tehdään konsultoivassa yksikössä, jossa hoito aloitetaan.

Suun terveydenhuolto

Päivitetty 24.8.2020

Välitön yhteydensaanti:

THL-määritysten mukaisesti 1.-30.6.2020 vastatut puhelut 96,89 % . Vastatuissa puheluissa on huomioitu aukioloaikana 5 min sisällä henkilön vastaamat, tai mikäli käytössä on takaisinsoitto, jonoon päätyneet takaisinsoittotiedotteen kuulleet henkilöt 

Kiireettömän hoidon aloitus alle kolmessa kuukaudessa.

Kiirevastaanotto palvelee kiireellisen hoidon asiakkaita päivittäin.

Avosairaanhoito ja terveydenhuolto

Päivitetty 1.6.2020

Keskimääräinen odotusaika ajanvarauksen numeroon ajalla 1. - 31.5.2020:

Itäinen sotekeskus: 1 min 2 s

Läntinen sotekeskus: 2 min 38 s

Pohjoinen sotekeskus: 2 min 48 s

Hoidon tarpeen arviointi

Päivitetty 1.11.2020

Samana päivänä

Lääketieteellisesti tarpeelliseksi arvioidun kiireettömän hoidon aloitus:

ITÄINEN ALUE:

Itä-Porin sotekeskus: Lääkärin vastaanotto: 12 arkipäivää, viimeistään 3 kk:n kuluessa hoidon tarpeen arvion mukaan

Sairaanhoitajan vastaanotto: 2 arkipäivää

Aikuisneuvolan terveydenhoitajan vastaanotto: 5 arkipäivää

Ulvilan terveysasema: Lääkärin vastaanotto 12 arkipäivää, viimeistään 3 kk:n kuluessa hoidon tarpeen arvion mukaan

Sairaanhoitajan vastaanotto: 2 arkipäivää

Aikuisneuvolan terveydenhoitajan vastaanotto: 7 arkipäivää

Lavian terveysasema: Lääkärin vastaanotto 7 arkipäivää, viimeistään 3 kk:n kuluessa hoidon tarpeen arvion mukaan

Sairaanhoitajan vastaanotto: 2 arkipäivä

Aikuisneuvolan terveydenhoitajan vastaanotto: 3 arkipäivää

LÄNTINEN ALUE:

Läntinen sotekeskus: Lääkärin vastaanotto: 11 arkipäivää, viimeistään 3 kk:n kuluessa hoidon tarpeen arvion mukaan

Sairaanhoitajan vastaanotto: 1 arkipäivä

Aikuisneuvolan terveydenhoitajan vastaanotto: 17 arkipäivää

Pihlavan terveysasema: Lääkärin vastaanotto 6 arkipäivää, viimeistään 3 kk:n kuluessa hoidon tarpeen arvion mukaan

Sairaanhoitajan vastaanotto: 1 arkipäivä

Aikuisneuvolan terveydenhoitajan vastaanotto: 21 arkipäivää

Reposaaren terveysasema: Lääkärin vastaanotto 14 arkipäivää, viimeistään 3 kk:n kuluessa hoidon tarpeen arvion mukaan

Sairaanhoitajan vastaanotto: 3 arkipäivää

POHJOINEN ALUE:

Sotekeskus Cotton: Lääkärin vastaanotto: 8 arkipäivää, viimeistään 3 kk:n kuluessa hoidon tarpeen arvion mukaan

Sairaanhoitajan vastaanotto: 3 arkipäivää

Aikuisneuvolan terveydenhoitajan vastaanotto: 7 arkipäivää

Noormarkun terveysasema: Lääkärin vastaanotto: 15 arkipäivää, viimeistään 3 kk:n kuluessa hoidon tarpeen arvion mukaan

Sairaanhoitajan vastaanotto: 1 arkipäivä

Aikuisneuvolan terveydenhoitajan vastaanotto: 3 arkipäivää

Merikarvian terveysasema: Lääkärin vastaanotto 11 arkipäivää, viimeistään 3 kk:n kuluessa hoidon tarpeen arvion mukaan

Sairaanhoitajan vastaanotto: 3 arkipäivä

Aikuisneuvolan terveydenhoitaja: 3 arkipäivä

Takaisinsoiton käyttöönotto on merkittävästi parantanut ajanvarauksen palvelukykyä. Toivottavaa on, että jos juuri oman soiton aikana on ruuhkaa, soittaja pyytää takaisinsoittoa puhelimesta saamansa ohjeen mukaisesti sen sijaan, että koittaa jatkuvasti uusia soittoa.

Vanhuspalvelut

Vanhuspalvelulain mukaan kunnan on vähintään puolen vuoden välein kerrottava, missä ajassa ikäihminen voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Keskimääräinen jonotusaika (vrk):

Kotihoito: 0-1 vrk
Palvelu alkaa heti, kun palvelutarpeen arviointi ja palvelutarve on todettu.

Omaishoidon tuki: 14 vrk
Jonotusaika alkaa hakemuksen saapumisesta ja päättyy palvelupäätöksen tekemiseen.
Omaishoidon tuen myönteinen päätös edellyttää, että omaishoidon tulen myöntämiskriteerit täyttyvät.
Mukana yli 65-vuotiaat.

Ympärivuorokautiseen hoitoon pääsyn odotusaika. Asiakasmäärä jonotusajan mukaan ryhmiteltynä:

KuukausiJonottajien määrä yhteensäJonotusaika alle 3kk/hlöJonotusaika yli 3kk/hlöSijoitusten määrä (hlö)
Tammikuu 20201616-30
Helmikuu 20201616-25
Maaluskuu 202077-29
Huhtikuu 20201717-32
Toukokuu 20202020-17
Kesäkuu 20201515-14
Heinäkuu 20204141-9
Elokuu 20205252-12
Syyskuu 20205050-28
Lokakuu 20204848-29