Hoitotakuu ja hoidon saatavuus

Hoitotakuulla tarkoitetaan terveydenhuoltolaissa määriteltyä aikaa, jonka kuluessa potilaan on päästävä kiireettömään hoitoon tai kiireettömään tutkimukseen.

Hoitotakuun määrittelemät ajat:

  • Arkisin terveyskeskuksen aukioloaikoina terveyskeskukseen on saatava välittömästi puhelinyhteys tai sinne pitää voida mennä käymään.
  • Jos hoidon tarpeen arviointi vaatii terveyskeskuksessa käyntiä, sinne on saatava aika kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta.
  • Hoitoon on terveyskeskuksessa päästävä viimeistään kolmessa kuukaudessa. Suun terveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa tämä aika voidaan ylittää kolmella kuukaudella mikäli potilaan terveydentila ei vaarannu.
  • Ympärivuorokautisen hoidon tarpeesta tehdään päätös, joka toteutetaan viivytyksettä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa.

Ensiapuun ja kiireelliseen hoitoon on päästävä heti.

Aluehallintovirastot ja Valvira valvovat hoitoon pääsyn toteutumista.

Hoitotakuun toteutuminen

Sairaalapalvelut

Päivitetty 15.8.2018

Porin perusturvan poliklinikan käynnit on 1.1.18 alkaen luokiteltu avosairaanhoidon käynneiksi. Poliklinikka  toimii konsultaatiopoliklinikkana perusterveydenhuollon toimijoille ja yksiköille. Potilaat kutsutaan perusturvan toimintayksiköistä tulleiden sisäisten konsultaatiopyyntöjen perusteella jatkokäynnille. Potilaiden hoito on perusterveydenhuollon yksiköissä aloitetun hoidon jatkohoitoa.  Hoidon tarpeen arviointi ja hoitoon pääsyn seuranta tehdään konsultoivassa yksikössä, jossa hoito aloitetaan.

Suun terveydenhuolto

Välitön yhteydensaanti:

Toteutunut. Keskiarvon mukainen vastausaika ajanvarauksessa 1.-30.11.2018 oli 2 minuuttia 50 sekuntia.

Kiireettömän hoidon aloitus alle kuudessa kuukaudessa

Tällä hetkellä odotusaika kiireettömään hoitoon vaihtelee alueittain noin neljästä kuuteen kuukauteen. Särkypäivystys palvelee kiireellisen hoidon asiakkaita päivittäin.

Avosairaanhoito ja terveydenhuolto

Tiedot 1.10.2018

Välitön yhteydensaanti

Keskimääräinen odotusaika keskitetyn ajanvarauksen numeroon yhteyden saamiseksi oli 20 minuuttia 34 sekuntia ajalla 1. - 30.9.2018

Hoidon tarpeen arviointi

Samana päivänä

Lääketieteellisesti tarpeelliseksi arvioidun kiireettömän hoidon aloitus:

Lääkärin vastaanotto: 11 arkipäivää, viimeistään 3 kk:n kuluessa hoidon tarpeen arvion mukaan

Sairaanhoitajan vastaanotto: 6 arkipäivää

Terveydenhoitajan vastaanotto: 18 arkipäivää

Takaisinsoiton käyttöönotto on merkittävästi parantanut ajanvarauksen palvelukykyä. Toivottavaa on, että jos juuri oman soiton aikana on ruuhkaa, soittaja pyytää takaisinsoittoa puhelimesta saamansa ohjeen mukaisesti sen sijaan, että koittaa jatkuvasti uusia soittoa.

Vanhuspalvelut

Vanhuspalvelulain mukaan kunnan on vähintään puolen vuoden välein kerrottava, missä ajassa ikäihminen voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Keskimääräinen jonotusaika (vrk):

Kotihoito: 0-1 vrk
Palvelu alkaa heti, kun palvelutarpeen arviointi ja palvelutarve on todettu.

Omaishoidon tuki: 14 vrk
Jonotusaika alkaa hakemuksen saapumisesta ja päättyy palvelupäätöksen tekemiseen.
Omaishoidon tuen myönteinen päätös edellyttää, että omaishoidon tulen myöntämiskriteerit täyttyvät.
Mukana yli 65-vuotiaat.

Ympärivuorokautiseen hoitoon pääsyn odotusaika. Asiakasmäärä jonotusajan mukaan ryhmiteltynä:

KuukausiJonottajien määrä yhteensäJonotusaika alle 3kk/hlöJonotusaika yli 3kk/hlöSijoitusten määrä (hlö)
Heinäkuu 20174127229
Elokuu 20175531031
Syyskuu 20175928331
Lokakuu 20175637037
Marraskuu 20175041041
Joulukuu 20175624024
Tammikuu 20186343043
Helmikuu 20186041041
Maaluskuu 20186046147
Huhtikuu 20185231031
Toukokuu 20187828230