Omavalvonta

Omavalvonnalla tarkoitetaan palvelujen tuottajan omatoimista laadun varmistamista siten, että toiminnassa toteutuvat lainsäädännön, valvontaohjelmien ja laatusuositusten sekä palvelujen tuottajan itse omalle toiminnalleen asettamat laatuvaatimukset.

Tälle sivustolle on koottu perusturvan omavalvontasuunnitelmat.

Terveys- ja sairaalapalvelut

 

Sosiaali- ja perhepalvelut

Iäkkäiden palvelut

 

Yksityiset tehostetun palveluasumisen yksiköt