Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palveluseteli

Porin perusturvalautakunta on hyväksynyt 19.12.2018 ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palvelusetelin käyttöönoton ja sääntökirjan. Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen sääntökirja sisältää palvelusetelillä hankittavan tehostetun palveluasumisen palvelukuvauksen, palvelutuottajan hyväksymiskriteerit sekä kunnan asiakkaan ja palvelutuottajan oikeudet ja velvollisuudet palvelusetelijärjestelmässä. Sääntökirja on kokonaisuus, jossa on huomioitu kaikkien järjestelmässä toimivien näkökulmat.

Tehostetun palveluasumisen palveluseteli on tarkoitettu yli 65-vuotiaiden ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Tehostetun palveluasumisen asiakassijoituksissa käytetään ensisijaisesti perusturvan omia tai ostopalveluyksiköitä. Palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle kokonaisvaltaisen palvelutarpeen arvioinnin ja SAS-työryhmän tekemän päätöksen jälkeen. Palveluseteliä ei voida myöntää jälkikäteen ilman edellä mainittua päätöstä.

Palvelusetelin arvo on osuus, jonka kunta maksaa asiakkaan palvelusta. Asiakkaan maksama omavastuuosuus palvelustaan on palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus.

Palvelusetelin tuottajaksi hakeminen

Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan erillisellä hakemuslomakkeella. Hakeminen on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki sääntökirjan edellytyksiin sitoutuneet sekä pyydetyt, asianmukaiset ja kriteerit täyttävät liitteet toimittaneet palveluntuottajat hyväksytään palvelusetelituottajiksi. Jos palveluntuottaja hakee palveluseteliin useampia toimipaikkoja, jokaisesta toimipaikasta täytetään oma hakemus. Palveluntuottajalle lähetetään päätös hyväksytyksi tulemisesta. Hyväksytyt palveluntuottajat merkitään palvelusetelituottajalistalle, jonka asiakas saa internetistä ja/tai kunnan työntekijältä.