Palvelusetelin tuottajaksi hakeminen

Porin perusturvan palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeudutaan täyttämällä kutakin palvelua varten laadittu hakemuslomake palse.fi-portaalissa. Palveluntuottajaksi voi hakeutua milloin tahansa ja myös pois voi jättäytyä milloin tahansa. Hakemuksessa on lakisääteisiä edellytyksiä palveluntuottajaa koskien ja kunnan asettamia omia hyväksymiskriteereitä. Porin perusturva hyväksyy toimijat palvelujen tuottajiksi. Palvelusetelipalveluntuottajaksi hyväksytään kaikki kriteerit täyttävät palveluntuottajat. Kriteerit täyttyvät, kun palveluntuottaja vastaa hakemuksessa esitettyihin ehtoihin ”Kyllä” (toimitilaa ja verkkolaskutusta koskevissa kysymyksissä voi vastata myös ei) ja toimittaa vaaditut dokumentit Porin perusturvalle.

Palvelusetelin saaneelle asiakkaalle annetaan palvelusetelin mukana luettelo hyväksytyistä palveluntuottajista.

Sääntökirjat