Potilaan oikeudet

Perusturvakeskuksessa asiakkaiden ja potilaiden oikeuksista huolehtivat muun sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön lisäksi potilasasiamies ja sosiaaliasiamies.

Kun asiakas kokee tulleensa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa väärin kohdelluksi, hän voi selvittää tilannettaan potilasasiamiehen tai sosiaaliasiamiehen kanssa.

Potilasasiamiehen ja sosiaaliasiamiehen palvelut ovat maksuttomia.

Muistutus terveydenhuollon potilaan asemasta ja oikeuksista -lomake ja Muistutus sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista -lomake löytyvät sosiaali- ja terveyspalveluiden lomakkeista.

Potilasasiamies

Potilasasiamies antaa potilaille ja heidän omaisilleen tietoa potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa ja neuvoo miten potilas voi toimia ollessaan tyytymätön terveydenhoidossa saamaansa hoitoon tai kohteluun. Potilasasiamies myös ohjaa tarvittaessa myös muistutuksen/kantelun, potilasvahinkoilmoituksen tai korvaushakemuksen tekemisessä

Potilasasiamies Päivi Apajasalo
Puh. 044 701 1341. Tapaaminen ajanvarauksella.

Maantiekatu 31, D-rakennus
28120 Pori

Sosiaaliasiamies

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista koskee sekä julkista että yksityistä sosiaalihuoltoa. Sosiaalihuollon palveluja ovat:

  • sosiaalihuoltolaissa mainitut sosiaalipalvelut
  • toimeentulotuki
  • elatustuki
  • sosiaalinen luototus

Jari Mäkinen
044 707 9132
jari.makinen(@)satshp.fi