Kotitalousvähennys ja arvonlisäverottomuus

Porin kaupungin ylläpitämään rekisteriin kuuluvat yritykset ovat kotitalousvähennyskelpoisia niiden työtehtävien osalta, mitkä oikeuttavat vähennykseen. Kotitalousvähennyksen saa, jos työ tehdään verovelvollisen kotona ja muut vähennyksen edellytykset täyttyvät.

Yksityiset palvelujen tuottajat voivat myydä sosiaalihuoltolain mukaisia kotipalvelun tukipalveluja arvonlisäverottomana henkilöille, joiden tukipalvelujen tarve on todettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön arvioimana. Sosiaalihuollon tarpeessa olevalla tarkoitetaan henkilöä, jonka toimintakyky on alentunut esimerkiksi iän tai sairauden takia. Avun tarve voi olla tilapäistä tai jatkuvaa.

Edellytyksenä alvittomuuteen on, että asiakkaan kanssa on laadittu kirjallinen palvelusopimus ja -suunnitelma. Kun yksityinen palvelujen tuottaja myy sosiaalihuoltopalveluja kunnan tekemän päätöksen perusteella, suunnitelman laatimisesta vastaa kunnan sosiaaliviranomainen. Jos asiakas hankkii palvelut suoraan yksityiseltä palvelujen tuottajalta, vastuu palvelusopimuksen ja -suunnitelman laatimisesta kuuluu palvelujen tuottajalle.