Talousarvio, tilinpäätös ja seurantaraportit

Talousarviossa kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin ja kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet, sekä vahvistaa toimialojen ja liikelaitosten määrärahat tavoitteiden toteuttamiseksi. Määrärahojen käyttö ja ennuste niiden toteutumisesta talousarvioon verrattuna käsitellään kuukausittain lauta- ja johtokunnissa sekä kaupunginhallituksessa. Talousarvion tavoitteiden toteutuminen raportoidaan kaupunginvaltuustolle neljännesvuosittain laadittavalla raportilla.

Tilikauden päätteeksi laaditaan maaliskuun loppuun mennessä tilinpäätös, jonka valtuusto käsittelee viimeistään kesäkuussa. Tilinpäätökseen sisältyy kaupungin ja kaupunkikonsernin virallisten tilinpäätöslaskelmien lisäksi toimintakertomus, talousarvion toteutumisvertailu ja liitetiedot.

2020

2019

Neljännesvuosiraportti III/2019

Neljännesvuosiraportti II/2019

Neljännesvuosiraportti I/2019

2018

Neljännesvuosiraportti III/2018

Neljännesvuosiraportti II/2018

Neljännesvuosiraportti I/2018

 

2017

Tilinpäätös 2017, by Talousyksikkö

 

2016

 

2015