Tapahtumatalli

Anniksella käynnistyi uudenlainen toimintamuoto Tapahtumatalli, jossa opiskeluiden ja työelämän ulkopuolella olevat nuoret pääsevät tekemään ammattilaisten ohjauksella pienissä ryhmissä musiikkia ja teatteria sekä järjestämään tapahtumia. Tarkoituksena on, että osallistujat saavat hankkeesta tukea löytääkseen omat voimavaransa ja saadakseen ne käyttöön omien elämäntavoitteidensa toteuttamiseksi. 

Anniksella on aloittanut vuonna 2021 uudenlainen ESR-hanke, Tapahtumatalli. Hankkeen kesto on 1.3.2021-30.6.2023. Hankkeella on kaksi selkeää tavoitetta: 1) luoda Porin kaupungille uudenlainen toimintamalli syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kohtaamiseen ja elämäntilanteen kohentamiseen sekä toimintamallin tunnetuksi tekeminen Porissa ja 2) saada aikaan positiivinen muutos ainakin 120 syrjäytymisvaarassa olevan nuoren elämään.

ryhmä nuoria salin lattialla erikoisissa asennoissa
{C}{C}Draamatyöpajassa voi tapahtua mitä vaan, by Kulttuuritalo Annis{C}{C}

 

Päätavoitteena on kehittää uudenlainen toimintamalli 16-29-vuotiaiden NEET-nuorten (Not in Employment, Education or Training) syrjäytymisen ehkäisemiseen ja työkyvyn parantamiseen. Kulttuuritalo Annis tarjoaa nuorille heidät kunnioittavasti kohtaavan ja heidän tarpeitaan kuuntelevan yhteisön. Tavoitteena on, että kulttuuritoiminnan ohessa nuoret saavat hankkeesta tukea, joka auttaa heitä parantamaan arjen hallinnan taitoja, opiskelussa ja työelämässä tarpeellisia taitoja sekä löytämään uusia ihmissuhteita ja mielekästä elämänsisältöä. 

Tapahtumatalli-hankkeen toimintaideana on esittävään taiteeseen ja tapahtumien järjestämiseen keskittyvä toiminta, joka tarjoaa taidealojen ammattilaisten ohjaamaa toimintaa. Tarjolla on sekä pidempi kestoista projektimaista toimintaa että matalan kynnyksen ryhmätoimintaa, johon voi osallistua vaikka kertaluontoisesti.  Pidempi kestoinen toiminta jakautuu kahteen osaan: ohjelmatoimistoon ja tapahtumatoimistoon. Ohjelmatoimistossa paneudutaan sisällön tuottamiseen, eli esittävän taiteen tekemiseen teatterin ja musiikin parissa. Tapahtumatoimistossa osallistuja pääsee puolestaan järjestämään tapahtumia ja harjoittelemaan esim. organisointia, markkinointia tai valo- ja äänitekniikkaa. Näiden lisäksi on myös ammattilaisten ohjaamaa harrastusryhmien toimintaa, jossa osallistujat myös pääsevät osallisiksi yhteisöstä sekä taiteen tekemisen hyvinvointivaikutuksista. 

Euroopan sosiaalirahaston tunnus
{C}{C}{C}Euroopan sosiaalirahaston tunnus, by Euroopan sosiaalirahasto{C}{C}{C}