Tarkastuslautakunta

Porin kaupungin tarkastuslautakunta, päätösluettelo 19.11.2019

§ 91 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

§ 92 Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ari Nordström ja Sirkka Sainio ja varalle valittiin Maarit Lepomäki.

Pöytäkirja tarkastetaan 22.11.2019

 

§ 93 Opetusyksikön päällikön kuuleminen
Päätös
Tarkastuslautakunta merkitsi saadun selvityksen tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointityön yhteydessä.

 

§ 94 Muistio 29.10.2019 kokouksen kuulemisesta
Päätös
Tarkastuslautakunta merkitsi muistion tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointityön yhteydessä.

 

§ 95 Seuraavan kokouksen kuulemisen evästyskeskustelu
Päätös
Tarkastuslautakunta kävi evästyskeskustelun liittyen seuraavan kokouksen työohjelman mukaiseen kuulemiseen.

 

§ 96 Kaupunginhallituksen lausunto vuoden 2018 arviointikertomuksesta
Päätös
Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi vuoden 2018 arviointikertomuksen käsittelyn ja kaupunginhallituksen arviointikertomuksen johdosta antaman lausunnon.

 

§ 97 Tarkastustoimen talouden seurantaraportointi lokakuu 2019
Päätös
Tarkastuslautakunta merkitsi tarkastustoimen talouden seurantaraportin tiedoksi.

 

§ 98 Tiedoksi merkittävät asiat
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta päätti lisäksi pyytää saada tiedoksi organisaatiouudistuksen vaikutuksiin ja johtamisjärjestelmän arviointiin liittyvän koko raportoinnin.