TELJÄ 609 1697

TELJÄ 2. kaupunginosan korttelin 9 tontin 411 ja Katariinankadun (osa) asemakaavan muutos (Satamaito)
Asemakaava on lainvoimainen
Sijainti opaskartalla

Sijainti

Suunnittelualue on Osuuskunta Satamaidon meijeritontti Porin Etelärannassa. Tontin pinta-ala on 5312 m² ja kiinteistötunnus 609-2-9-411. Lisäksi asemakaavan muutos koskee pientä osaa Katariinankadusta.

Kaavan tavoitteet

MVR-Yhtymä Oy on anonut tontille 609-2-9-411 asemakaavan muutosta, jossa alue osoitettaisiin asuntorakentamiseen. Satamaito Oy on siirtämässä toimintansa Ulvilaan ja sen tontti vapautuu muuhun käyttöön. Suunnittelutehtävä on anomuksen mukaisesti tutkia alueen uudelleenkäyttömahdollisuuksia ja laatia alueelle asemakaavan muutos. Asemakaavassa osoitetaan alueen uusi käyttötarkoitus, uudisrakentaminen ja rakennussuojelu. Tontin sijainti on kaupunkikuvallisesti näkyvä ja sillä sijaitsee historiallisesti arvokkaita rakennuksia. Asemakaavan muutoksessa poistetaan lisäksi tonttiin liittyvä pieni tilavaraus Katariinankadulta (kaavamerkintä r-1).

Kaavatunnus

609 1697

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.12.2017
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 19.12.2017
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tarkistettu 31.1.2019
  • Asemakaavaluonnos sekä tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 7.2.-20.2.2019
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 24.6.2019
  • Kaavaehdotus nähtävänä 4.7.-15.8.2019
  • Muutettu 9.9.2019
  • Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 23.9.2019
  • Lainvoimainen 7.11.2019

 

Satamaito, havainnekuva