Etusivu > Tekninen palvelukeskus > Kiinteistöt ja maa-alueet > Maa-alueet > Maaperätutkimukset ja -laboratorio

Maaperätutkimukset ja -laboratorio

kuva


Mittauspalvelut

Vastuualueen tehtävänä on suorittaa ensisijaisesti Teknisen palvelukeskuksen eri vastuualueiden sekä Pori Energian ja kaupungin muiden laitosten tilaamia mittaus- ja maaperätutkimustöitä.

Palvelemme em. tehtävissä myöskin yksityisiä henkilöitä, yrityksiä sekä naapurikuntia.

Kartoitus-/ merkintämittaukset, maastomallit ja erikoismittaukset (erikoismittaukset laitteistojen sallimissa rajoissa).

Maaperätutkimukset
Tilaustyönä tehdään mm. paino-, heijari- ja siipikairauksia sekä otetaan maanäytteitä.

Näytteet voidaan analysoida kaupungin (kunnallistekniikan) maatutkimuslaboratoriossa

Vastuuhenkilö

Mittaustyönjohtaja Ari Puonti
puh. 044 701 5064

--

Maatutkimuslaboratorio
Kunnallistekniikan vastuualueen maatutkimuslaboratorio on Päällystealan neuvottelukunta ry:n (PANK ry) hyväksymä asfaltti- ja kiviaineslaboratorio.

Laboratoriossa tehdään erilaisia maa- ja kiviainestutkimuksia sekä levykantavuuskokeita. Asfalttimassasta ja valmiista asfaltista tehdään laatututkimuksia.

Tutkimuksia tehdään lähinnä teknisen palvelukeskuksen omiin tarpeisiin, mutta asiakkaina ovat myös muut hallintokunnat, naapurikunnat ja yksityiset rakennusliikkeet.

Vastuuhenkilö

Maatutkimuslaboratorion hoitaja Juha Katajisto
puh. 044 701 1690