Etusivu > Tekninen palvelukeskus > Puistot ja metsät > Vihertietokeskus > Kasvinäytealueet > Hanhipuisto > Taidepuutarha

Hanhipuiston Taidepuutarha

Taidepuutarhan viuhkamaiset muodot ovat peräisin alkuperäisestä suunnitelmasta, mutta vuonna 2008 toteutetun saneerauksen yhteydessä kukkaryhmien muoto haluttiin tuoda voimakkaammin esille kehystämällä perennaryhmät vaalealla betonilaatalla ja reunustamalla istutukset punaisella graniittisella reunakivellä.
Myös viuhkojen väliin jätetyillä nurmikaistoilla voimistetaan valittuja muotoja. Taidepuutarhan muoto kokonaisuudessaan korostaa Hanhipuiston avaruutta ja betonikivien luoma selkeys on vastapaino Kivikkopuutarhan

pienipiirteisyydelle.Taidepuutarha nimi pitää sisällään tavoitteen saada puutarhaan kolme taideteosta, joista ensimmäinen, Ajatus, on jo toteutunut. Syksyn saapuessa taideteokseen syttyvät valot ja niiden luoma varjoleikki on jo itsessään nähtävyys.

Taidepuiston perennaryhmistä puhutaan viuhkoina ja yhdessä viuhkassa on useampi osa. Tämä siksi, että kasveihin on helpompi tutustua ja puutarhaan on saatu luontevasti sijoitettua istuinryhmiä. Taidepuutarhan penkit ja roskakorit kuuluvat Viktor Stanleyn Ironsites-sarjaan ja metalliosat on maalattu burgundinpunaisella. Penkkien keskelle sijoittuva pöytä on puistotoimen omaa suunnittelua ja toteutusta. Pergolan, nimeltään Stora Björn, väritys on valittu sointumaan muiden kalusteiden väriin ja siinäkin olevat penkit ovat puistotoimen omaa suunnittelua ja toteutusta.

Taidepuutarhassa on myös kivetty ns. torialue, joka yhdistää sen Kivikkopuutarhaan. Torialueen tarkoitus on toimia pienimuotoisena tapahtumapaikkana. Siinä Hanhipuistoon tutustuvat ryhmät voivat saada opastuksen alueesta tai erikorkuiset pikkupöydät toimia luennoitsijoiden apuna laskutilana tai mikrofonille.Perennaviuhkojen kasvillisuus on valittu kotipuutarhaan sopivista kasveista. Julkinen puistoympäristö on vielä lisännyt vaatimuksia kasvillisuudelle, kuten niiden leviämisen hallittavuus, helppohoitoisuus ja näyttävyys koko kesän. Kasviryhmiä suunniteltaessa on haluttu esitellä korkeampia kasveja selvästi matalampien tai jopa maanpeitekasvien kanssa. Näin suuret kasvimäärät näyttävät ilmavilta ja yksittäisten korkeampien kasvien muodot pääsevät edukseen esille. Viuhkaryhmien (pdf, 5.12 Mt) kasveista saa tietoa Satakunnan Vihertietokeskuksesta.

Kasveja yhdisteltäessä on myös haluttu antaa viuhkoille päävärit. Kivikkopuutarhaa lähinnä sijaitsevan viuhkan pääväri on keltainen, johon on yhdistetty sinisellä kukkivia kasveja. Seuraavan viuhkan hallitseva väri on vaaleanpunainen, jonka kanssa on sinistä ja valkoista. Keskimmäinen viuhka on valkoinen, jonka ensimmäisessä osassa myös liilanvärisiä, toisessa punaisia ja kolmannessa pelkästään valkoisia perennoja.


Neljännen viuhkan pääväri on punainen. Sitä on yhdistetty keltaisen ja valkoisen kanssa. Viimeinen viuhka, joka sijoittuu lähimmäksi Ruusuaukiota, on suunniteltu kelta-oranssiksi. Se on kuitenkin istutettu kesäkukilla, koska siihen tarkoitettua taideteosta ei vielä ole.Väriyhdistelmien lisäksi kasvivalinnoissa on kiinnitetty huomiota lehdistöön ja siihen, tukevatko muodot toisiaan vai erottuvatko edukseen.