Pori-lisä 2021

PORI-LISÄ JÄRJESTÖILLE, YHDISTYKSILLE JA SÄÄTIÖILLE:

Porin kaupunki tukee Porin seudulla toimivia rekisteröityjä järjestöjä, yhdistyksiä ja säätiöitä myöntämällä Pori-lisää silloin, kun palkataan porilaisia palkkatukeen oikeutettuja yli 200 pv työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneita tai alle 30-vuotiaita palkkatukeen oikeutettuja työttömiä henkilöitä. Pori-lisän osuus on 15-50 % palkkausmenoista. Pori-lisässä huomioidaan lisäksi palkkatuesta säädetty enimmäismäärä. Tukea maksetaan korkeintaan 9 kuukautta/työllistetty.

PORI-LISÄ YRITYKSILLE:

Porin kaupunki tukee yrityksiä, kun he palkkaavat porilaisia palkkatukeen oikeutettuja alle 30-vuotiaita työttömiä tai yli 200 pv työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneita. Yrityksille maksetaan Pori-lisää maksimissaan 15 % palkkauskustannuksista, enintään 450 €/kk. Tuki on maksimissaan 50 % palkkauskustannuksista yhdessä TE-toimiston myöntämän palkkatuen kanssa. Tukea maksetaan korkeintaan 9 kuukautta/työllistetty.

PORI-LISÄ YRITYKSELLE PALKATESSAAN ALLE 30 -VUOTIAAN NUOREN OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN: 

Porin kaupunki tukee yrityksiä, jotka palkkaavat oppisopimuskoulutukseen alle 30 -vuotiaan porilaisen yhtäjaksoisesti vuoden työttömänä olleen nuoren. Pori-lisä on 20 % palkkauskustannuksista valtion myöntämän palkkatuen lisäksi.  Valtion palkkatukea myönnetään harkinnan mukaan 30-50 % palkkauskustannuksista kuudesta kuukaudesta koko oppiaikaan. Pori-lisää maksetaan maksimissaan vuodeksi. 
 
Pori-lisää hakiessa lomakkeen kohtaan ”Lisätietoja” tulee merkitä, että kyseessä on 20% tuki ja että hakemus koskee oppisopimusta.

LISÄEHDOT:

  • Työnantajalta edellytetään, että työllistetyllä on järjestetty työnohjaus.
  • Työajan on oltava vähintään 80 % normaalityöajasta (järjestöt, yhdistykset ja säätiöt).
  • Yritykseen palkattavan työaika on oltava vähintään 30 h/viikko.
  • Työsuhteen keskeytyksestä tai palkattomista työpäivistä johtuvat vähennykset on palautettava kaupungille tai vähennettävä seuraavasta ennakosta. Työnantaja antaa kaupungille luvan tarvittaessa tarkistaa tilitystiedot TE-toimistosta.
  • Pori-lisä on harkinnanvarainen tuki.

PORI-LISÄN HAKEMINEN:

 

Hakemuksen liitteenä tulee olla kopio työsopimuksesta ja kopio TE-toimiston lähettämästä palkkatukipäätöksestä. Tukea voidaan maksaa ennakkoon 1-2 erässä työsopimuksen pituudesta riippuen.

PORI-LISÄÄN LIITTYVÄT HAKEMUKSET TULEE TOIMITTAA OSOITTEELLA:

Porin kaupunki
Työllisyyspalvelut
Teljänkatu 5
28130 PORI

Pyöräilijät keskustassa

 

Ota yhteyttä:

Johanna Koskela
Työvoimasuunnittelija
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Työllisyysyksikkö
Auli Frondelius
Palveluneuvoja
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Työllisyysyksikkö