Työllistymistä edistävät palvelut

Työllistymistä edistäviä palveluita voidaan tarjota työllisyyspalveluiden, työvoima- ja yrityspalvelukokeilun ja TYPin asiakkaille yhteistyössä TE-toimiston kanssa. Työllistymistä edistäviä palveluita ovat:

  • työkokeilu, jonka avulla voidaan selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtoja tai mahdollisuuksia palata työmarkkinoille. http://www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/kaytannot_ja_saannokset/index.html

  • työelämäkokeilu, joka korvaa Porissa kuntouttavan työtoiminnan. Työelämäkokeilussa voi olla 1-5 pv/vko aidossa työympäristössä tutustumassa erilaisiin työtehtäviin ja kokeilemassa omia edellytyksiään ja jaksamistaan. Palvelu on luonteeltaan kuntouttavampi kuin työkokeilu. Työelämäkokeiluun osallistuminen on velvoittavaa, kun tietyt työttömyysrajat täyttyvät. Työelämäkokeilun ohjausta on saatavilla aikuissosiaalityössä, työvoima- ja yrityspalvelukokeilussa sekä TYPissä.

  • ammatinvalinnanohjaus, jossa saa psykologin avulla uraohjausta ja tietoja mm. omista vahvuuksista ja koulutusmahdollisuuksista. http://toimistot.te-palvelut.fi/ammatinvalinta-ja-urasuunnittelupalvelut

  • uravalmennus, joka on ryhmämuotoista toimintaa, jossa saat tietoa, neuvontaa, ohjausta ja tukea ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojesi selkiyttämiseen, koulutukseen hakeutumiseen ja työelämävalmiuksien kehittämiseen. http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/ammattia_koulutusta_valitsemassa/uravalmennus/index.html

  • työnhakuvalmennus, jossa voit kehittää työnhakutaitojasi ja näin parantaa mahdollisuuksiasi löytää työpaikka. Valmennukset ovat pääosin pituudeltaan 5–10 päivää. http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/loyda_toita/tyonhakuvalmennus/index.html

  • työhönvalmentaja-palvelu tarkoittaa sitä, että asiakkaalle hankitaan henkilökohtainen valmentaja sparramaan työnhakuun ja työn etsintään. http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/tukea_rekrytointiin/tyohonvalmentajan_tuki/index.html

  • koulutusta voi hankkia työvoimakoulutuksessa tai työttömyysturvalla tuetussa ns. omaehtoisessa opiskelussa. Oppisopimuskoulutus palkkatuella tuettuna on mahdollista mikäli sopiva työnantaja löytyy. Uudehko tapa hankkia osatutkintoja on ns. Valo-mallilla opiskelu, jossa koulutus on hyvin käytännönläheistä työn opettelua aidoissa työkohteissa.

  • lisäksi työvoima- ja yrityspalvelukokeilun sekä työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) asiakkailla on mahdollisuus terveydenhoitajan tekemään työttömien terveystarkastukseen ja psykiatrisen sairaanhoitajan tapaamisiin. Asiakkaan käytössä ovat sosiaaliohjaajien ja sosiaalityöntekijöiden antama ohjaus ja neuvonta liittyen talous- ja etuusasioihin, palveluohjaukseen ja yleiseen elämäntilanteen selvittelyyn.