Työllisyydenhoito

Työllisyyspalvelut toteuttavat kaupungin työllisyysstrategiaa. Pääasiallinen tehtävä on nuorten, pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työnhakijoiden työllistymisen edistäminen yhteistyössä TE-hallinnon, muiden viranomaisten, yritysten ja eri järjestöjen kanssa.

Tehtäviin kuuluvat myös työllisyysprojektien valmistelu ja hallinnointi sekä koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöpaikkojen hallinnointiin liittyvät toimet. Porilaisille työttömille tarjoamme mm. ohjausta, neuvontaa, palkkatukityöpaikkoja sekä työelämäkokeilu- ja työkokeilupaikkoja. Myös yrittäjät saavat kauttamme neuvontaa palkkatukityöllistämiseen liittyen.