Työvoima- ja yrityspalvelukokeilu

Porissa alueellinen työvoima- ja yrityspalvelukokeilu ajalla 1.8.17 - 31.12.2018

Porin kaupunki on mukana työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisessa kokeilussa. Kokeilun ajan kaupunki vastaa tietyn työnhakijajoukon työvoima- ja yrityspalveluista. Asiakkaina ovat porilaiset alle 25-vuotiaat, jotka ovat olleet yli 6 kk yhtäjaksoisesti työttöminä ja yli 25-vuotiaat työttömät työnhakijat, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea työttömyyden perusteella yli 200 pv.

Kokeilussa on tarjolla mm. työnvälitys- ja neuvontapalvelut, ammatinvalinnanohjaus, ura- ja työnhakuvalmennus, työkokeilu, työelämäkokeilu, työvoimakoulutus, palkkatuki ja starttiraha. Lisäksi kokeilussa on käytettävissä työllistymistä tukevia sosiaali- ja terveyspalveluita ja kunnalliset työllisyyspalvelut. 

Asiakkaan ei tarvitse tietää kuuluuko hän TE-toimiston vai kunnan kokeilun asiakkaaksi. Asiakas saa kutsun kokeilun haastatteluun, kun hän on täyttänyt asiakkuuskriteerit. Jokaiselle asiakkaalle tehdään henkilökohtainen palvelutarpeenarvio ja työllistymistä edistävä suunnitelma.

Työvoima- ja yrityspalveluiden kokeilu yhdistää valtion ja kunnan resurssit, osaamisen ja verkostot yhden työnjohdon alle yhteisiin tiloihin. Työttömät työnhakijat saavat  tuekseen aiempaa monialaisemman asiantuntijajoukon entistä varhaisemmassa vaiheessa.

Sähköinen asiointi tapahtuu edelleen osoitteessa www.te-palvelut.fi ja TE-palveluiden valtakunnalliset puhelinpalvelut ovat myös kokeilun kohderyhmään kuuluvien käytössä. 

Toimipiste: Teljänkatu 5:n katutasossa ja 2. kerroksessa. Avoinna ma - pe klo 9-16

Puh. 02 621 1100 (keskus) ja infopuhelin 044 701 8001