Verkostot maailmalla

Porin kaupunki toteuttaa kansainvälistä toimintaa yhteistyössä yritysten, ystävyysseurojen, Satakuntaliiton ja muiden organisaatioiden kanssa. Erityisesti oppilaitoksilla on merkittävä rooli kansainvälistymisessä. Kansainvälisistä järjestöistä Pori on mm. Itämeren kaupunkien liiton (UBC) jäsen.
 
Ystävyyskaupunkitoiminta on yksi kansainvälisen yhteistyön muoto. Porilla on yhdeksän ystävyyskaupunkia: