Kesätyöpaikkatuki

Porin kaupunki myöntää vuonna 2021 kesätyöpaikkatukea Porissa toimiville työnantajille 300 000 euroa, jolla arvioidaan tuettavan noin 700 koululaisen ja opiskelijan kesätyöllistymistä. Tukea myönnetään vuosina 2001–2006 syntyneiden porilaisten koululaisten ja opiskelijoiden palkkaamiseksi vähintään 1–6 viikon ajaksi. Lisäksi tukea voidaan myöntää iästä riippumatta porilaisesta tai Porista kotoisin olevasta opiskelijasta, joka suorittaa opiskeluunsa liittyvää pakollista harjoittelua. Jos nuorella on käytössä 9. luokkalaisille tarkoitettu kahden viikon henkilökohtainen kesätyöseteli, hänestä voidaan kesätyösetelin lisäksi myöntää enintään neljän viikon kesätyöpaikkatuki.

Haku on käynnistynut ja kesätyöpaikkatukea myönnetään hakujärjestyksessä määrärahan puitteissa toukokuun loppuun 2021 asti.

Kesätyöpaikkahakemuksen voi tulostaa tästä:

Kesätyöpaikkatukihakemus 2021

Lisäksi opiskeluihin liittyvää pakollista palkallista harjoittelua suorittavista yli 20-vuotiaista opiskelijoista on täytettävä ko. liite, joka palautetaan työsopimuksen mukana:

Lomake: pakollista harjoittelua suorittavat 2021

Kesätyöpaikkatukeen liittyvät hakemukset tulee toimittaa allekirjoitettuna:

Porin kaupunki
Työllisyyspalvelut/Kesätyöpaikkatuki
Teljänkatu 5, 2.krs
28130 PORI
tyollisyyspalvelut@pori.fi

Lisätietoja:
Auli Frondelius
Palveluneuvoja
p. 044 701 9029
auli.frondelius@pori.fi

Johanna Koskela
Työvoimasuunnittelija
puh. 044 701 1050
johanna.koskela@pori.fi