Kesätyöpaikkatuki

Porin kaupunki myöntää vuonna 2020 kesätyöpaikkatukea Porissa toimiville työnantajille 300 000 euroa, jolla arvioidaan tuettavan noin 700 koululaisen ja opiskelijan kesätyöllistymistä. Tukea myönnetään vuosina 2000–2005 syntyneiden porilaisten koululaisten ja opiskelijoiden palkkaamiseksi vähintään 1–6 viikon ajaksi. Lisäksi tukea voidaan myöntää iästä riippumatta porilaisesta tai Porista kotoisin olevasta opiskelijasta, joka suorittaa opiskeluunsa liittyvää pakollista harjoittelua. Jos nuorella on käytössä 9. luokkalaisille tarkoitettu kahden viikon henkilökohtainen kesätyöseteli, hänestä voidaan kesätyösetelin lisäksi myöntää enintään neljän viikon kesätyöpaikkatuki.

Haku alkaa ensi viikolla ja kesätyöpaikkatukea myönnetään hakujärjestyksessä määrärahan puitteissa toukokuun loppuun 2020 asti.

Kesätyöpaikkahakemuksen voi tulostaa tästä:

Kesätyöpaikkatukihakemus 2020

Lisäksi opiskeluihin liittyvää pakollista palkallista harjoittelua suorittavista yli 20-vuotiaista opiskelijoista on täytettävä ko. liite, joka palautetaan työsopimuksen mukana:

Lomake: pakollista harjoittelua suorittavat 2020

Kesätyöpaikkatukeen liittyvät hakemukset tulee toimittaa:

Porin kaupunki
Työllisyyspalvelut/Kesätyöpaikkatuki
Teljänkatu 5, 2.krs
28130 PORI
tyollisyyspalvelut@pori.fi

Lisätietoja:
Auli Frondelius
Kesätyöpaikkatuki
p. 044 701 9029
auli.frondelius@pori.fi

Johanna Koskela
Työvoimasuunnittelija
puh. 044 701 1050
johanna.koskela@pori.fi

Juha Laine
Työllisyyden hoidon päällikkö
puh. 044 701 1048
juha.laine@pori.fi