Kesätyöpaikkatuki

Porin kaupunki jakaa vuonna 2022 kesätyöpaikkatukea Porissa toimiville työnantajille 300 000 euroa, jolla arvioidaan tuettavan noin 750 koululaisen ja opiskelijan kesätyöllistymistä. Edellisvuosista poiketen tukiin oikeuttavat työtunnit on mahdollista jaksottaa 1.5.–30.9.2022 väliselle ajalle.

Vähimmäispalkan on oltava ko. alan työehtosopimuksen mukainen kesätyöntekijän palkka, kuitenkin vähintään 5 euroa/tunti ja työnantajan on huolehdittava lomakorvauksesta ja muista lakisääteisistä työnantajamaksuista.

Kesätyöseteli

Porin kaupungin kaikille 9. luokkalaisille suunnatut henkilökohtaiset kesätyösetelit jaetaan koulujen kautta 14.2. alkaen. Setelin tavoitteena on työllistää mahdollisimman moni peruskoulunsa päättävä nuori. Nuoren työnantajana voi olla yritys, yhdistys, säätiö, seurakunta tai valtion virasto.

Kesätyösetelin voi käyttää vähintään 60 tuntia kestävään, missä tahansa Suomessa tapahtuvaan kesätyöhön ja sen arvo on 170 €.

Kesätyöpaikkatuki

Kesätyöpaikkatukea myönnetään 30–180 tehdystä työtunnista vuosina 2002–2007 syntyneiden porilaisten koululaisten ja opiskelijoiden palkkaamiseksi. Tukea voidaan myöntää myös iästä riippumatta porilaisesta tai Porista kotoisin olevasta opiskelijasta, joka suorittaa opiskeluunsa liittyvää pakollista harjoittelua. Jos nuorella on käytössään 9. luokkalaisille tarkoitettu 60 tunnin henkilökohtainen kesätyöseteli, hänestä voidaan kesätyösetelin lisäksi myöntää enintään 120 tunnin kesätyöpaikkatuki.

Tuen määrä riippuu 1.5.–30.9.2022 välisenä aikana suoritettujen työtuntien mukaan seuraavasti: 

  • 30 työtuntia / tuen määrä 85 euroa 
  • 60 työtuntia / tuen määrä 170 euroa 
  • 90 työtuntia / tuen määrä 255 euroa 
  • 120 työtuntia / tuen määrä 340 euroa 
  • 150 työtuntia / tuen määrä 425 euroa 
  • 180 työtuntia / tuen määrä 510 euroa


Kesätyöpaikkatuen haku on käynnistynyt ja sitä myönnetään hakujärjestyksessä määrärahan puitteissa toukokuun 2022 loppuun asti. Tuki maksetaan työnantajalle syyskauden 2022 aikana. 

Kesätyöpaikkahakemuksen voi tulostaa tästä:

tai hakea sähköisellä lomakkeella

Kesätyöpaikkatukihakemus - sähköinen lomake

Lisäksi opiskeluihin liittyvää pakollista harjoittelua suorittavista yli 20-vuotiaista opiskelijoista on täytettävä ko. liite, joka palautetaan työsopimuksen mukana:

Kesätyöpaikkatukeen liittyvät paperiset hakemukset tulee toimittaa allekirjoitettuna: 

Porin kaupunki 
Työllisyyspalvelut/Kesätyöpaikkatuki 
Teljänkatu 5, 2.krs 
28130 PORI 
tyollisyyspalvelut@pori.fi 
 

Lisätiedot:

Auli Frondelius
palveluneuvoja
työllisyyspalvelut
p. 044 701 9029
auli.frondelius@pori.fi

Jyrki Vuori
työllisyyssihteeri
työllisyyspalvelut
p. 044 701 2669
jyrki.vuori@pori.fi