Etusivu > Työllisyydenhoito > Luonnollisesti töissä > Linkit > Green Care

Green Care

Green Care tarkoittaa toimintaa, jossa luontoa käytetään tavoitteellisesti ja tietoisesti ihmisten hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.Green Care -menetelmät ovat aina ammatillisia, vastuullisia ja tavoitteellisia. Green Care perustuu laajamittaisiin tieteellisiin tutkimuksiin luonnon hyvinvointivai-kutuksista.

Green Care Finland ry - Green Caren valtakunnallinen kattojärjestö.

THLn Työhön kuntouttava Green Care Etelä-Suomessa -hanke. Hankkeen tavoitteena oli kehittää työ- ja toimintakykyä parantavia toimintamalleja Green Care -menetelmiä hyödyntämällä.