Etusivu > Työllisyydenhoito > Luonnollisesti töissä > Linkit > Luonto

Luonto

Luonto tarkoittaa tavallisesti maaperää, ilmakehää, vesistöjä, kasveja, eläimiä sekä niitä prosesseja ja lakeja, joita ne kaikki noudattavat. Olemme mukana elävässä, äärettömässä kokonaisuudessa ja systeemissä, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Luonto meissä on aistimuksia ja kokemuksia, jotka antavat meille elvyttäviä, rauhoittavia ja virkistävä vaikutuksia.

Luonnon monimuotoisuudella (biodiversiteetillä) tarkoitetaan elämän koko kirjoa; lajien sisäistä perinnöllistä muuntelua, lajien runsautta sekä niiden elinympäristöjen monimuotoisuutta.

Ihmisillä on edelleen vahva sisäsyntyinen tarve olla yhteydessä luonnon kanssa, mikä näkyy esim. mökkeilyn, retkeilyn, vaeltelun, ympäristökasva-tuksen, puutarhaharrastuksen ja lemmikkieläinten suosiona.

Ihmiset kokevat rauhallisuutta luonnossa. Erityisesti metsät on koettu Suomessa kautta aikain suojaa antavana, korjaavana ja jatkuvuutta korostavana henkisenä muotona.

Luonnon fyysistä terveyttä edistäviä tutkimuksia on tehty viime vuosia paljon. Aihe ei ole kuitenkaan uusi, vaan luontoa on hyödynnetty terveyden hoidossa jo vuosisatoja. Luontoon liittyvää:

  • Erämaaterapia
  • Luontolähtöinen elämyspedagogiikka
  • Metsäkylpy
  • Metsäkylpy
  • Mielipaikka
  • Seikkailukasvatus
  • Terveysmetsä
  • Voimametsä
BirdLife Suomi ry. Järjestö tekee lintujen ja niiden elinympäristöjen suojelutyötä. Järjestö järjestää mm. kokouksia, esitelmiä, retkiä ja tapahtumia. Järjestö julkaisee Tiira -lehteä.
Greenpeace on kansainvälinen riippumaton ympäristöjärjestö, joka perustettiin aikoinaan vastustet-taessa ydinaseiden koeräjäytyksiä. Suomessa järjestön toiminta alkoi vuonna 1989. Järjestö taistelee ympäristön tuhoamista ja luonnonvarojen väärinkäyttöä vastaan. Se on mm. vastustanut valaanpyyntiä, radioaktiivisten jätteiden upottamista mereen ja ympäristölle vaarallisten jätteiden viemistä köyhiin maihin. Kun järjestö kehitti Greenfreeze -tekniikan, markkinoille ilmestyi freonittomia jääkaappeja ja pakastimia.
International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) on kansainvälinen luonnonsuuojeluliitto, joka tukee eri maita luonnon monimuotoisuuden suojelemisessa ja huolehtii mm. siitä, että luonnonvarojen käyttö on ekologisesti kohtuullista.
Kalastus ja kala-asioihin liittyvää opastusta ja tietoutta (vapaa-ajankalastus). Liikuntapaikat -sivustolta löytyy koko valtakunnan alueelta erityyppisiä likuntapaikkoja.
Luonnonvoimaa
Luontoaiheisia tehtäviä, pelejä ja leikkejä löytyy 4H-järjestön sivuilta.
Luontoliitto tarjoaa tietoa, materiaaleja, toimintaa ja ideoita luonnonharrastukseen, ympäristökasvatukseen ja lasten luontosuhteen voimistamiseen. Luonto-Liitto on lasten ja nuorten luonnonharrastus- ja ympäristönsuojelujärjestö, jonka tavoitteena on mm. luonnon monimuotoisuuden säilyminen. Luonto-Liitto on ollut aktiivinen esim. susien puolesta, vastustanut Suomen avometsien hakkuita ja ydinvoimaa.
Luontoon -sivustolla on paljon tietoa mm. retkikohteista/retkeilystä ja luonto-harrastuksista.
Luontoportti auttaa tunnistamaan mm. retkillä nähtyjä karveja, lintuja, pehosia ja kaloja.
Luontoyrittäjät tarjoavat luontoon liittyviä ohjelmapalveluita.
Mannerheim Lastensuojeluliitto -sivuilta löytyy mm. tutustumisleikkejä.
Retkikartta -sivusto on Metsähallituksen ilmainen karttapalvelu.
Suomen luonnonsuojeluliitto -sivuilta löytyy mm. vinkkejä ja tippejä siihen, mitä oman lähiympäristön hyväksi voi tehdä. Suomen luonnonsuojeluliitto ry on pitänyt kampanjoita muun muassa ekoenergiasta, ympäristöön vaikuttamisesta ja metsiensuojelusta.
Suomen WWF (Worldwide Fund for Nature) WWF (Maailman Luonnon Säätiö) on maailman suurin riippumaton ympäristöjärjestö. Suomen kansainvälisen WWFn perustava kokous pidettiin vuonna 1972. WWF on mm. suojellut eläinlajeja (esim. merikotkaa ja saimaannorppaa) ja laajentanut toimintaansa uhanalaisten elinympäristöjen suojelemiseen. Järjestö on edistänyt arvokkaiden vanhojen metsien suojelua. Itämeri on yksi sen tärkeimmistä suojelukohteista. Samoin se on paneutunut ilmastonmuutoksen ongelmaan. Järjestö julkaisee Pandan Polku -lehteä.
Traffic International on WWFn ja IUCNn alainen ohjelma. Traffic yrittää saattaa voimaan lakeja, jotka rajoittavat harvinaisten eläinten kauppaa lemmikkieläiminä ja eläinten osien kauppaa muoti- ja lääketeollisuudessa.
Ympäristöhallinnon sivuilta löytyy tietoa mm. vieras-, uhanalais- ja rauhoitetuista lajeista sekä tietoa mm. sairaana tai vahingoittuneena löytyneiden eläinten kohtelusta. Lisäksi sivustolla on tietoa luontotyy-peistä, suojelualueista, ilmastosta jne.