URBCULTURAL PLANNING - humaania kaupunkikehittämistä kulttuurin keinoin

Hankkeesta

UrbCulturalPlanning on Itämeren alueella toimiva hanke, jonka tarkoituksena on tuoda kulttuurisuunnittelua vahvemmin osaksi kaupunkien kehittämistyötä. Kulttuurisuunnittelu tarkoittaa kehittämistä, joka nojaa vahvasti asukkaiden osallistamiseen, taiteen ja kulttuurin menetelmien hyödyntämiseen sekä hallinto- ja organisaatiorajat ylittävään yhteistyöhön. Porin kaupunki on ollut mukana suunnittelemassa ja käynnistämässä hanketta yhdessä partnerien kanssa.

Hankkeen kumppanimaat ovat Latvia, Liettua, Puola, Saksa, Tanska, Norja, Ruotsi ja Venäjä (Kalingradin alue). Hankeaika on 1.1.2019-30.6.2021. Tarkempi listaus hankepartnereista sivun alalaidassa.

Porissa fokuksessa ovat erilaiset keskustan alueen kehittämisen kokeilut. Toimenpiteissä keskitytään erityisesti keskustan alueen kehittämisen prosessien parantamiseen ja tyhjissä tiloissa tehtäviin kokeiluihin. Toisena teemana on joen ja rantojen alueella tehtävät toimenpiteet.

 

Poris-porukka
Poriksen porukka valmiina vastaanottamaan keskustelijoita!, by Rasmus Forssell

PORIS - PORIN KESKUSTAN KEHITTÄMISEN TUTKIMUSKESKUS

UrbCulturalPlanning-hanke on vahvasti mukana toteuttamassa PORIS - keskustan kehittämisen tutkimuskeskusta!

Poris on kävelykadulle avattu keskustan kehittämisen tutkimuskeskus. Se on osallistava pop-up-tila, jossa kuka tahansa voi tulla kertomaan ja kehittämään ideoita kaupunkikeskustan tulevaisuudesta. Tilaan ovat kaikki tervetulleita, sillä meillä jokainen on oman kaupunkinsa asiantuntija!

AUKIOLOAJAT
ti-pe klo 12–18, la 10–16 (26.10.2019 saakka)
Poikkeus: pe 25.10. Poris avataan jo klo 10

Osoite: Yrjönkatu 13 (Isokarhua vastapäätä)
Katso Poriksen ohjelma & lisätietoa Poriksen sivuilta ja facebook-tapahtumasta

Tilan tarkoituksena on kehittää vuorovaikutusta Porin keskusta-alueen kehittämiseksi. Asukkaat voivat tilassa kertoa omasta mielestään tärkeitä asioita keskustan kehittämisen suhteen ja viestittää niitä näin kaupungille ja toisilleen. Tavoitteena on kerätä mahdollisimman monipuolinen kokonaiskuva porilaisten keskustan alueeseen liittyvistä toiveista, ajatuksista keskusta-alueen tulevan suunnittelutyön pohjalle. 

Tilan suunnittelussa ja toteutuksessa ovat mukana myös UrbCulturalPlanning -hankkeen residenssitaiteilijat Abdul Dube ja Jonas Büchel. Heidän ajatuksiaan voi seurata blogissa: https://pori-ucp.tumblr.com/ 

Hankkeen puolesta Porikseen on myös työllistetty monta osa-aikaista työntekijää. Jenni Weber on tuottaja ja yrittäjä kulttuurin alalla. Rasmus Forssell on graafikko ja valokuvaaja. Karoliina Aho, Asta Frangen, Veronica Koskela ja Tero Suopanki ovat Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen opiskelijoita. 

Poris on osallistava pop-up-tila tai -tapahtuma, joka voi ilmestyä minnepäin tahansa Porissa ja siellä voidaan käsitellä erilaisia ajankohtaisia aiheita. Ensimmäisellä kerralla keväällä 2017 Poriksessa työstettiin yhdessä Porin kaupungin brändiä, syksyllä 2019 Poris avaa ovensa kaupunkikeskustan kehittämiseksi. Poris - tutkimuskeskusta kävelykadulla toteuttavat yhteistyössä Porin kaupunki, UrbCulturalPlanning-hanke ja Porikorttelit.

 

Kansainvälinen Urban Lab: Power from the People -työpaja
23.-24.10.2019

Urban Lab on kaksipäiväinen kansainvälinen työpaja kaupunkien ja kaupunkitilojen kehittämisestä yhteissuunnittelun menetelmin.

Paikallisten osallistujien lisäksi työpajaan osallistuu noin 20 Itämeren alueen (Latvia, Liettua) maista tulevaa asiantuntijaa, jotka työskentelevät kukin omassa maassaan joko suoraan yhteisöllisen kehittämisen projekteissa tai aiheen asiantuntijoina. Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus päästä kehittämään Poria yhdessä laajan osaajaverkoston kanssa! Työpaja on englanninkielinen.

Ohjelma: 

Pori Urban Lab Program , by Harri Sippola


HUOM! Ilmoittautuminen on päättynyt, työpaja on täynnä. 

Registration/International guests:
https://forms.gle/snVzZ3nYjqy4QZrq9

Ilmoittautuminen/paikalliset: 
https://forms.gle/Kxc9b9ox4EDf1xL89

 

Kansainväliset verkostot

Paikallisen tekemisen lisäksi hankkeessa toimitaan hankepartnereiden kanssa kansainvälisessä verkostossa. Verkosto vaihtaa tietoa ja kokemuksia keskenään muun muassa yhteisissä konferensseissa ja kussakin maassa järjestettävissä URBAN LAB -työpajoissa. Porissa järjestetään kaksi työpajaa: lokakuussa 2019 teemana on “Design”, eli kehittämisprosessien suunnittelu ja elokuussa 2020 teemana on kaupunkivihreä.

Hankkeessa on myös kansainvälinen vaihto-ohjelma kaupunkisuunnittelijoille sekä luovan alan ammattilaisille (erityisesti yhteisötaiteilijoille). Haku ohjelmaan oli hankkeen alussa. Poriin saapuu kaksi residenssitaiteilijaa syksyllä 2019.

Tapahtumien, kokeilujen ja työpajojen lisäksi hankkeessa kehitetään kaupunkien sisäisiä toimintatapoja, eri hallinnonalojen välistä yhteistyötä sekä yhteiskehittämistä asukkaiden, yhdistysten ja yritysten kanssa. Porin tehtävänä on omien, kaupunkikeskustaa kehittävien projektien lisäksi koordinoida hallinnollisten toimintatapojen kehittämistä ja hyvien käytäntöjen levittämistä. Pori on siksi myös vahvasti mukana hankkeen konferenssien järjestämisessä. Ensimmäinen konferenssi pidettiin Kielissä 4.-7.7.2019. Seuraavat ovat Gdanskissa 2020 ja Riikassa 2021.

URBCULTURAL-hankkeen logoja

Hankepartnerit

Tanska: 
Danish Cultural Institute (pääpartneri)
Copenhagen International Theater
Guldborgsund Municipality

Saksa: 
Heinrich Böll Foundation Schleswig-Holstein 
Project company Kiel-Gaarden

Puola: 
City Culture Institute (Gdansk)
Pomorskie Voivodeship
The Baltic Sea Cultural Centre

Suomi: 
Porin kaupunki

Latvia: 
City of Riga

Liettua: 
Vilnius Gediminas Technical

Norja: 
Inland Norway University of Applied Sciences

Ruotsi: 
University of Skövde

Venäjä (Kaliningrad):
Baltic Branch of the Federal State Public Institution of Culture "State Museum and exhibition centre "ROSIZO""

Ota yhteyttä:

Harri Sippola
hanketyöntekijä
Sivistystoimiala
Kulttuuriyksikkö
Rautatienpuistokatu 7 28130 Pori
Kati Fager
projektikoordinaattori
Sivistystoimiala
Kulttuuriyksikkö
Rautatienpuistokatu 7 28130 Pori