Urheilutalo

Urheilutalon peruskorjaus

Kaupunginhallitus hyväksyi kesäkuussa 2019 Kuninkaanhaan alueen päivitetyn projektisuunnitelman, jonka mukaan urheilutalo peruskorjataan ja erillinen palloiluhalli toteutetaan Isomäen alueelle. Vuoden 2020 talousarviossa on varattu 1 400 000 urheilutalon peruskorjauksen suunnitteluun. Urheilutalon peruskorjaustöiden on määrä alkaa keväällä 2021, kun OKM:n valtionavauspäätökset on tehty. Saneerauksen kesto on reilu vuosi, joten peruskorjattu urheilutalo on tavoitteen mukaan käytössä syksyllä 2022.

Tähän suunnitelmaan tehtiin poikkeus, kun Porissa päätettiin rakentaa palloiluhalli ennen urheilutalon peruskorjausta. Porissa on iso tarve saada palloilulajeille oma paikka varsinkin, kun urheilutalon peruskorjauksen jälkeen tiloihin jää vain yksilölajit. Lue lisää

Peruskorjauksen tavoitteet

  • Ajanmukaistaa liikuntapainotteisen yläkoulun valmennusolosuhteet
  • Tehostaa urheilutalon tilankäyttöä
  • Parantaa urheilutalon käytettävyyttä ja esteettömyyttä
  • Tarkastella ja mahdollisuuksien mukaan parantaa alueen liikennejärjestelyitä
  • Lisätä urheilutalon käyttöastetta
  • Tuottaa energiatehokas ja ekologisesti kestävä rakennus
  • Parantaa urheilutalon käytettävyyttä myös tapahtumapaikkana
  • Luoda puitteet uusille urheilulajeille kuten e-urheilu
  • Osana laajempaa laadittavaa ohjelmaa parantaa eri lajien harrastusmahdollisuuksia

Käyttäjien kuuleminen

Peruskorjaus halutaan tehdä tiiviissä yhteistyössä urheilutaloa käyttävien tahojen kanssa. Elokuussa 2019 käyttäjiä kuultiin ensimmäisen kerran. Seurojen kuulemisen ja tarveselvityksen pohjalta on koottu tietoa siitä, millaisia tiloja Urheilutaloon tarvitaan.

Seuroja kuultiin toisen kerran maaliskuussa 2020. Seuroille esiteltiin hankesuunnitelmaa ja sen pohjalta tehtyjä alustavia luonnoksia. Seuroilla oli mahdollisuus kommentoida niitä ja vaikuttaa näin lopputulokseen 

Kolmas osallisuustilaisuus järjestettiin niille seuroille, joiden toiminta on jäämässä urheilutaloon. Seurojen kanssa käytiin yksityiskohtaisemmin läpi tilatarpeita.

Urheilutalon vieressä sijaitseva Kuninkaanhaan koulu käyttää tiiviisti urheilutaloa ja sen piha-aluetta. Pihan suunnitelmissa on huomioitu Kuninkaanhaan koulun tarveselvitys.

Suunnittelun ja rakentamisen eteneminen

Urheilutalon hankesuunnitelman on tehnyt Arkkitehdit MY.

Urheilutalon suunnitelmaa tekevät:
Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy, ARK- suunnittelu
Sitowise Oy (Turku), GEO- ja RAK- suunnittelu
Granlund Oy (Tampere), TATE- suunnittelu

Samaan aikaan tehdään Pasaasin alueen suunnittelua, joka ulottuu myös urheilutalon pihaan ja lähiseutuun. Suunnittelua tekee arkkitehtitoimisto Harris & Kjisik. Lisätietoja pori.fi/pasaasi

Rakennuttaja:
Porin kaupunki, tekninen- ja sivistystoimiala

Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä asiantuntijoista koostuvan projektiryhmän kanssa.

Ryhmätyöskentelyä

Taustaa

Projektisuunnitelma on ollut teknisen lautakunnan käsittelyssä 28.5.2019 sekä kaupunginhallituksen päätettävänä 10.6.2019. Vaihtoehtoina on ollut uudisrakentaminen, laajennus tai peruskorjaus. Kaupunginhallitus on päätynyt peruskorjaukseen.

Urheilutalon remontointi liittyy tiiviisti liikkumaan kannustavaan Pasaasi-alueeseen sekä Kuninkaanhaan alueen jatkosuunnitteluun. Esteettömyys ja väestön ikääntyminen otetaan huomioon kaikissa suunnitteluvaiheissa.