Perusturva tutuksi: Monipuolista tukea lapsiperheille

Perheneuvola tarjoaa lakisääteisiä lapsiperheille tarkoitettuja kasvatus- ja perheneuvolapalveluja. Porissa toiminta on alkanut jo vuonna 1951. Asiakkaaksi perheneuvolaan tullaan joko perheen omasta aloitteesta, lähetteellä tai toisen yksikön ohjauksella. Kasvatus- ja perheneuvolapalveluiden lisäksi vastuualueeseen kuuluvat perheasioiden yksikön palvelut (lastenvalvojat) sekä lasten puheterapiapalvelut.

- Vaikka perheneuvola onkin matalan kynnyksen yksikkö, johon on helppo tulla, perheneuvolasta saa hyvin asiantuntevaa apua ja tukea lapsen kehitykseen liittyvissä asioissa, perheen vuorovaikutusongelmissa ja –kriiseissä sekä vanhempien parisuhteen kriiseissä ja erotilanteissa, kertoo perheneuvolan päällikkö Tarja Leskelä.

Tällä hetkellä perheneuvolan vastuualueella työskentelee kolmisenkymmentä henkilöä. Lisäksi avoimena on lastenpsykiatrin ja neljän puheterapeutin paikat. Asiakastyötä tekeviin työntekijöihin kuuluu psykologeja, perheneuvojia (perhetyöhön erikoistuneita sosiaalityöntekijöitä), toimintaterapeutti, puheterapeutteja sekä perheasioiden yksikössä lastenvalvojia. Henkilökunnalla on paljon osaamista ja erityiskoulutuksia tutkimus-, terapia- ja kuntoutustyöhön.

Perheneuvolaan voi ottaa yhteyttä, kun tarvitsee tukea vanhemmuuteen tai on huolissaan lapsen kehityksestä, tunne-elämästä, käyttäytymisestä tai sosiaalisesta selviytymisestä. Perhe saattaa tarvita tukea jo lapsen odotusaikana. Apua voi hakea, kun perheessä on jokin perhekriisi, vuorovaikutusongelma tai vanhemmilla parisuhdekriisi, joka kaipaa selvittämistä. Eroperheiden kanssa tehdään paljon työtä. Myös avioliittolain mukainen perheasioiden sovittelu kuuluu perheneuvolan palveluiden joukkoon. Perheneuvolan palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Perheneuvolan eri työmuotoja ovat psykologinen, sosiaalinen, lääketieteellinen, puheterapeuttinen ja toimintaterapeuttinen tutkimus, hoito kuntoutus ja neuvonta, sekä perheasioiden sovittelu. Lisäksi annetaan työnohjausta ja konsultaatiota lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Yhteistyötä asiakasasioissa tehdään muiden lasten ja perheiden palveluita tuottavien yksiköiden kanssa. Perheneuvolasta myös jalkaudutaan päiväkoteihin, neuvoloihin ja kouluihin tarvittaessa.

Porin perheneuvolassa ensiajoille ei ole jonoja eli ensiarviota päästään tekemään nopeasti ja hoitotakuun mukaisesti. Arkisin toimii ajanvaraus/neuvontapalvelu klo 8.00-11.00 (puh. 02 621 6160 ), jossa päivystävänä työntekijänä toimii aina ammattihenkilö. Ajanvarauksen lisäksi puhelimitse saa myös siis neuvontaa ja ohjausta.

Perheneuvolassa järjestetään myös ryhmätoimintaa liittyen lasten kehityksen pulmiin ja vanhemmuuteen sekä erotilanteiden kohtaamiseen ja erosta selviämiseen. Osaan ryhmistä osanottajat valikoituvat asiakaskunnasta silloin, kun ryhmä toimii hyvänä jatkohoitomuotona. Jotkut tilaisuuksista taas ovat kaikille avoimia kuten muun muassa pienten lasten puheen kehitykseen liittyvät tilaisuudet tai Eron edessä –infoillat. Nyt marraskuussa alkavat Eron edessä –illat on tarkoitettu eroa suunnitteleville tai eron jo kokeneille. Kyseessä on neljänä iltana yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa järjestettävä yleisötilaisuus eroaiheeseen liittyen ja jokaisella kerralla on oma teemansa. Samoin marraskuussa järjestetään kaksi saman sisältöistä Pienet sanat -tilaisuutta, jonne voi ilmoittautumalla osallistua sellaiset henkilöt, joilla on huoli oman lapsen puheen kehityksestä.

Eroperheille ja uusperheille annettavien palveluiden kehittäminen on yksi tärkeä osa-alue perheneuvolassa, sillä asiakaskunnassa on paljon erovaiheessa olevia perheitä sekä uusperheitä. Porissa on kehitetty eroperheiden palveluita perheneuvolan ja perheasioiden yksikön yhteistyönä. Tavoitteena on, että erovaiheessa olevat perheet saisivat kaiken tarvitsemansa avun yhdestä paikasta ja ilman viivettä. Perheneuvolan työntekijät toimivat myös Satakunnan käräjäoikeuden tuomareiden asiantuntija-avustajina eroperheiden käräjäoikeuden sovittelussa.

Perheneuvolan toimintakenttä on laaja ja tukea on tarjolla moniin eri perhe-elämää koskeviin tilanteisiin lämmöllä ja ammattitaidolla.

***

Teksti: Milla Palkimo ja Mira Metsälä, kuva: Marika Virtanen

Juttu on osa Perusturva tutuksi -juttusarjaa, jossa tutustutaan tarkemmin Porin kaupungin perusturvan toimintaan. Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran 5.12.2017.

 

Lasten terapia