Ympäristöministeriö siirtää ympäristölupien päätöksentekoa aluehallintovirastolta Porin kaupungille

Ympäristöministeriö siirtää Etelä-Suomen aluehallintovirastolta Porin kaupungille toimivallan myöntää ja valvoa tiettyjä ympäristölupia. Toimivallan siirto on määräaikainen, ja sillä pyritään sujuvampaan ja tehokkaampaan lupaprosessiin.

Ympäristöministeriö teki päätöksen Porin kaupungin hakemuksesta. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun ympäristöministeriö siirtää toimivallan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 38 §:n nojalla. Päätöksen myötä kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimivalle ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalle siirtyy valvottavaksi ja käsiteltäväksi noin 20 aluehallintoviraston nykyisin myöntämää lupaa. Niistä suurin osa koskee kahta toimialaa: polttoaineiden valmistusta, kemikaalien tai polttoaineiden varastointia ja käsittelyä sekä jätteiden ammattimaista tai laitosmaista käsittelyä.

- Tavoitteena on edistää yritysten toimintaedellytyksiä. Paikallinen päätöksenteko on sujuvaa ja joutuisaa, mikä hyödyttää erityisesti uutta toimintaa suunnittelevia toimijoita, kertoo Porin kaupungin ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikkö Riikka Jokiainen.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto vastaa jatkossakin luvista, jotka koskevat turvetuotantoa, kaivostoimintaa, koneellista kullankaivuuta, malmin tai mineraalien rikastamoa, lentoasemaa, satamaa, ydinvoimalaitosta, jätteenpolttolaitosta, jätteen rinnakkaispolttolaitosta taikka puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen toimintaa koskevia lupa-asioita.

Toimivallan siirto alkaa 1.1.2019 ja päättyy 31.12.2023. Ennen toimivallan siirtoa valtion lupaviranomaisessa vireille tulleet asiat käsitellään loppuun Etelä-Suomen aluehallintovirastossa.

- Kaupungille myönnettyä toimivaltaa voidaan pitää myös osoituksena laadukkaasta ja ammattitaitoisesta viranomaistyöstä, iloitsee Jokiainen.

Lisätietoa päätöksenteosta on luettavissa  Ympäristöministeriön verkkosivuilta.


Kuva: Merika Lanne

Ympäristö- ja lupapalvelujen toimiala, Valtakatu 11