Ensimmäiset koulutetut perhehoitajat valmistuivat Porissa – ”Tätä ei ajattele työnä, koska olen jo kotona”

Porin perusturvan ensimmäisestä ikäihmisten perhehoidon koulutuksesta valmistui tammikuun lopussa yhdeksän uutta perhehoitajaa. Koulutukseen osallistui niin perhekodin perustajia kuin niin sanottuja kiertäviä perhehoitajia, jotka tulevat asiakkaan kotiin.

Koulutukseen osallistunut Arja Rauhalammi on jo perustanut oman perhekodin. Perhekoti Hertassa on tällä hetkellä kaksi asukasta ja paikat vielä kahdelle, kunhan sopivat asukkaat löytyvät. Uuden asukkaan valinnassa kuunnellaan myös nykyisiä asukkaita.

– Pienessä yksikössä kaikkien henkilökemiat on sovittava yhteen, sanoo Rauhalammi.

Ennen perhekodin perustamista Arja työskenteli palvelukodissa lähihoitajana. Ikäihmisten perhehoitajien koulutukseen myös osallistunut Kai Honkanen on koulutukseltaan sairaanhoitaja ja työskentelee mielenterveyskuntoutujille tarkoitetussa palvelukodissa. Kain suunnitelmissa on perustaa perhekoti vielä kevään aikana.

– Olen miettinyt perhehoitajaksi ryhtymistä jo kauan. Minulla on talossa tilaa ja olen ajatellut, että siihen voisin alivuokralaisen ottaa. Näin ilmoituksen tästä koulutuksesta netistä ja koska hoitaja olen, tämä perhehoito kuulosti hyvältä ratkaisulta, selittää Kai päätöstään.

Uuteen perhekotiin Kai on suunnitellut ottavansa ensi alkuun yhden asukkaan ja myöhemmin mahdollisesti toisen. Sen jälkeen katsotaan onko tilaa vielä useammalle.

Perhekoti on ikäihmiselle hyvä vaihtoehto, koska silloin saa kodin ja läheisiä ihmisiä ympärilleen.

Tällä hetkellä perusturvan yhteistoiminta-alueella on toiminut viisi perhekotia. Tietoisuus perhehoidon mahdollisuuksista on lisääntynyt hiljalleen jolloin myös perhekotien kysyntä on kasvanut. Perhehoidettava on perhekodissa täysvaltainen perheenjäsen ja koska asukkaita on vähän, hoito on yksilöllistä. Perhekoti sopii hoitomuotona hyvin myös muistisairaille.

– Perhekodissa asutaan kotona. Me perhehoitajat voimme kuunnella asiakkaiden tarpeita ja toiveita paljon paremmin kuin suurissa yksiköissä, selittää Kai perhekodin etuja.

Marraskuussa alkaneeseen perhehoitajien koulutukseen osallistui kymmenen henkilöä, joista yhdeksän ryhtyi perhehoitajaksi. Koulutuksesta valmistui myös ensimmäiset alueen kiertävät perhehoitajat, jotka voivat tulla esimerkiksi omaishoidettavan kotiin omaishoitajan loman ajaksi. Koulutuksen aikana osallistujat saavat tietoa niistä valmiuksista, joita ikäihmisten perhehoitajat tarvitsevat ja samalla he voivat arvioida omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan. Myös esimerkiksi perhehoidon lainsäädäntöön on tutustuttu tarkemmin.

– Koulutuksessa on saanut paljon tietoa. Omasta hoitajantaustasta ja työkokemuksesta on myös ollut apua, kertoo Arja.

Jo perhekotia pyörittänyttä Arjaa arki perhekodissa ei ole päässyt yllättämään. Aiemmasta työkokemuksesta ja elämänkokemuksesta on ollut suuri apu perhehoitajaksi ryhtymisessä, päivien ja öiden rytmi on ollut tuttua. Siitä huolimatta perhehoitajan arki on aivan erilaista kuin aiempi työ.

– Tätä ei ajattele työnä, koska olen jo kotona, toteaa Arja

Perhekodin perustaminen ja perhehoitajaksi ryhtyminen on kuitenkin iso elämän muutos. Miksi työ perhehoitajana sitten kiinnosti?

– Halusin tarjota jollekin hyvän elämän tällä tavoin. Minulla on hyvät tilat, missä myös asukkaat voivat halutessaan hoitaa puutarhaa ja tehdä pihatöitä. Kun lämmitän saunan tai teen ruokaa, miksen voisi tehdä sitä jollekin muulle samalla, selittää Arja päätöstään.

– Minä perustan perhettä, summaa Kai perhehoitajaksi ryhtymisen taustoja.

Tietoa koulutuksesta

Ikäihmisten perhehoidon valmennus on ikäihmisten perhehoitajan tehtävää harkitseville tarkoitettu ryhmämuotoinen valmennuskurssi, joka sisältää seitsemän tapaamista. Valmennuksessa on keskeistä tiedon jakamisen lisäksi kokemuksellinen oppiminen. Erilaisten harjoitusten avulla eläydytään omiin, ikäihmisen sekä hänen läheistensä tilanteisiin ja tunteisiin perhehoidon eri vaiheissa.

Seuraava koulutus alkaa helmikuussa. Koulutukseen on muutama peruutuspaikka vapaana. Ennakkovalmennuksen käynnistymisvaiheessa ei tarvitse olla varma halustaan tai kyvystään perhehoitajan tehtävään. Valmennuksessa saatava tieto auttaa tekemään päätöksen perhehoitajaksi ryhtymisestä.

Yhteydenotot: Sini Lahtinen, Ikäihmisten perhehoidon ohjaaja/kouluttaja, puh. 044 701 6040, sini.lahtinen@pori.fi

Kuvassa valmistuneet ikäihmisten perhehoitajat Kai Honkanen ja Arja Rauhalammi.

Perhehoitajat