Esiopetukseen haku auki Porissa | Preschool in English at Cygnaeus school

Porin kaupunki järjestää esiopetusikäisille eli 6-vuotiaille lapsille perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta toimintakaudella 19.8.2019–31.5.2020. Haku Porin kaupungin päiväkotien esiopetukseen on käynnissä 15. helmikuuta asti.

Porin kaupunki järjestää esiopetusikäisille eli 6-vuotiaille lapsille perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta toimintakaudella 19.8.2019–31.5.2020. Haku Porin kaupungin päiväkotien esiopetukseen on käynnissä 15. helmikuuta asti.

Haku koskee niitä vuonna 2013 syntyneitä lapsia, jotka eivät ole kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Mikäli lapsi on jo kunnallisessa päiväkodissa, jossa järjestetään esiopetusta, häntä ei tarvitse hakea erikseen esiopetukseen.

Perhepäivähoidon, ryhmäperhepäivähoidon sekä päiväkotien Piparminttu ja Kiertokatu asiakkaat tekevät varhaiskasvatuksen sisäisen siirtohakemuksen.

Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsen on osallistuttava neljä tuntia päivässä pidettävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lapsen huoltaja vastaa lapsen esiopetusvelvollisuuden täyttymisestä.

Esiopetus Porin kaupungin päiväkodeissa on suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatus- ja opetustoimintaa. Opetukseen kuuluu perusopetuslain mukaisen matkaedun saaminen, mikäli edellytykset täyttyvät.

Hakemus esiopetukseen tehdään sähköisesti. Hakemukseen pääsee tästä linkistä.

Esiopetuspaikoista ilmoitetaan vanhemmille viimeistään kesäkuussa.

Laki esiopetuksesta

Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Laissa ei säädetä lapsen velvollisuudesta osallistua perusopetuslain mukaisesti järjestettyyn esiopetukseen.

Vaihtoehtoisesti lapsen huoltaja voi päättää kotona toteutettavasta esiopetuksen tavoitteet saavuttavasta toiminnasta tai esiopetuksen toteuttamisesta muun kuin perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestäjän toimesta.

Preschool in English at Cygnaeus school

Registration to preschool is open during 4.2.–15.2.2019. Preschool starts 19.8.2019.

Registration happens online by filling in the online form.

 

Paivakoti(2)_syksy2017_kuvaJennaLindfors.jpg