Vuoropysäköinti otetaan käyttöön talvikunnossapitoa helpottamaan

Runsaan lumentulon takia Porin keskustassa aloitetaan ensi maanantaina 11. helmikuuta kello 8 alkaen vuoropysäköinti Pohjois-, Etelä-, Länsi- ja Itäpuistossa. Tämä aiheuttaa tietyillä pysäköintialueilla pysäköintikieltoja katujen tilanahtauden vuoksi. Pysäköintikiellot osoitetaan liikennemerkein.

Itäpuistoon välillä Antinkatu–­Eetunaukio asennetaan tämän viikon aikana pysäköintikieltomerkit puistojen puoleisille sivuille lumen poistoa varten. Vuoropysäköinti- ja pysäköintikieltomerkit varustetaan siirtokehotuskyltein, jotta liikennemerkkien vastaisesti pysäköidyille autoille voidaan suorittaa lähisiirto.

Lumenaurausta jatketaan puistojen aurauksen valmistuttua viikolla 7 ja 8 Tasavallankadulla, Rautatienpuistokadulla, Koulukadulla sekä Siltapuistokadulla.

– Vuoropysäköintijärjestelyllä pyritään parantamaan kyseisten katuosuuksien ahtauden ja pysäköinnin talvikunnossapidolle aiheuttamia ongelmia. Järjestelyllä pyritään myös varmistamaan katujen läpiajettavuutta erityisesti kunnossapitokaluston, pelastusajoneuvojen sekä joukkoliikenteen osalta, kertoo suunnitteluinsinööri Markku Rantamäki.

Järjestelyllä helpotetaan myös kiinteistöjen ja taloyhtiöiden lumen poistoa jalkakäytäviltä ja niiden viereen kertyneistä lumivalleista. Kunnossapitolain mukaan kiinteistöjen ja taloyhtiöiden vastuulla on pitää jalkakäytävät kunnossa.

– Ylimääräiset lumet tulee ajaa lumenkaatopaikalle Raatimiehenluotoon, toteaa Rantamäki.

Vuoropysäköinnissä kielletään liikennemerkillä 381 ajoneuvon pysäköinti kuukauden parittomina päivinä ja liikennemerkillä 382 kuukauden parillisina päivinä. Kielto on voimassa sillä tien puolella, jolle merkki on asennettu. Pysäköintikielto on voimassa merkin osoittamasta päivästä aamukahdeksasta vuorokauden eteenpäin.

Lähisiirrosta aiheutuneista kustannuksista peritään siirtomaksu ajoneuvon omistajalta tai haltijalta. Siirtomaksu on 85 euroa, jonka lisäksi peritään 24 prosentin arvonlisävero.

 

Talvinen Pohjoispuisto