Seuraavalta hallitukselta odotetaan kumppanuuteen perustuvaa kaupunkipolitiikkaa

Suomen 21 suurinta kaupunkia, Pori mukaan lukien, ovat laatineet yhteiset hallitusohjelmatavoitteet. Tavoitteiden lähtökohtana on näkemys siitä, että tulevaisuuden kaupunkipolitiikka pohjautuu valtion ja suurten kaupunkien väliseen sopimukselliseen kumppanuuteen.

Kansallisen kaupunkipolitiikan perustana tulee olla kaupunkien laaja itsehallinto, yleinen ja jakamaton toimivalta sekä riittävät taloudelliset resurssit. Seuraavan hallituksen keskeisenä tehtävänä on luoda puitteet modernille kaupunkipolitiikalle.

Edellytykset kestävälle kasvulle luotava kaupunkipolitiikalla

Kaupungit ovat tehneet ensimmäistä kertaa yhteistä valmistelutyötä hallitusohjelmavaikuttamista varten. Tavoitteet kuvastavat, että suurimmilla kaupungeilla on vahva yhteinen näkemys ja tahtotila siitä, millaista kaupunkipolitiikkaa seuraavalla hallituskaudella tulisi toteuttaa.

– C21-kaupunkien asukasluku vaihtelee Helsingin 650 000:sta Porvoon 50 000:een, joten kaupunkipolitiikkaa toteutettaessa ei voida sivuuttaa kaupunkien välisiä eroja. Meillä on kuitenkin selkeitä yhteisiä intressejä, jotka ovat kriittisiä myös oman kaupunkimme tulevan menestyksen kannalta. Esimerkkeinä riittävien taloudellisten resurssien lisäksi voidaan mainita saavutettavuus, ilmastonmuutoksen torjunta ja osaavan työvoiman saanti, toteaa Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen.

Luukkonen korostaa, että Pori on ollut edelläkävijä asettaessaan maan suurimpana HINKU-verkoston (hiilineutraalit kunnat) kaupunkina itselleen kunnianhimoiset ilmastotavoitteet. Myös koulutukseen on panostettu Porissa.

– Pori on panostanut kymmeniä miljoonia euroja kaupungin budjettivaroja korkeakoulutukseen, joten on vähintään kohtuullista, että tulevassa hallitusohjelmassa taataan suomalaisen, kansainvälisesti tunnustetun koulutusjärjestelmän eri tasoille riittävät toimintaedellytykset, kertoo Luukkonen.

C21-verkoston hallitusohjelmatavoitteissa painotetaan toimenpiteitä kaupunkien kestävän kasvun haasteisiin vastaamiseksi. Niissä korostetaan myös toimia kaupunkien kansallisen ja globaalin saavutettavuuden vahvistamiseksi sekä kaupunkien ja valtion kumppanuutta muun muassa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja kestävän kehityksen edistämisessä.

Kaupungistumisen myötä kaupunkien merkitys hyvinvoinnin ja toimivan arjen sekä palveluiden rakentamisessa korostuu entisestään.

C21-kaupunkien verkostoon kuuluvat Porin lisäksi Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä, Lahti, Kuopio, Kouvola, Joensuu, Lappeenranta, Hämeenlinna, Vaasa, Rovaniemi, Seinäjoki, Mikkeli, Kotka, Salo ja Porvoo. Kaupunkien muodostama pysyvä verkosto vahvistaa kaupunkipoliittista keskustelua ja kaupunkien yhteistä edunvalvontaa.
 

Talvinen Porin silta