Avustuksia ja vaikuttamistoimielinten määrärahoja jaetaan yli 300 000 euroa – ensi vuonna hyödynnetään osallistamista

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kokouksessaan 11. helmikuuta yleishallinnon avustukset, joita jaetaan tänä vuonna 212 870 euroa. Lisäksi vaikuttamistoimielimille jaetaan määrärahoja sekä kattojärjestöille edelleen jaettavaksi avustussummia.

Yleishallinnon avustusten saajat löytyvät verkkosivuilta. Avustukset myönnetään poikkeuksellisesti myös hakuajan päättymisen jälkeen anomuksensa toimittaneelle Reposaariyhdistykselle, Kyläsaaren kiinteistöomistajille ja Porin kristillisen koulun kannatusyhdistykselle. Yhdistyksiä kehotetaan jatkossa ehdottomasti noudattamaan annettuja määräaikoja. Kaupunginhallitus päätti, että tästä lähin myöhässä saapuneita yleishallinnon avustushakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Avustuskokonaisuutta uudistetaan vuoden 2019 aikana niin, että uudistus voidaan ottaa huomioon vuoden 2020 talousarviossa. Erityisesti pienten yhdistysten osalta on tarkoitus siirtyä osallistavaan menettelyyn, josta on saatu hyviä kokemuksia hyvinvointirahan jakamisen yhteydessä.

Kaupunginhallitus vahvisti vaikuttamistoimielimille määrärahat vuodelle 2019. Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta saa 38 250 euroa, vanhusneuvosto 12 000 euroa ja vammaisneuvosto 35 000 euroa.

Lisäksi vahvistettiin kattojärjestöille edelleen jaettavaksi avustussummat. Porin Eläkeläisjärjestöjen Yhteistoimikunta saa 15 700 euroa, Porin Kiinteistöomistajain keskusjärjestö 7 000 euroa sekä Porin Vapaapalokuntien Yhdistys 12 000 euroa.

Kattojärjestöjä edellytetään ottamaan huomioon kaikki toimialueeseen kuuluvat järjestöt. Painotuksissa pitää ottaa huomioon kaupungin strategiset painotukset, kuten ikääntyvän väestön omaehtoisen suoriutumisen edistäminen ja yhteisöllisyyden kehittäminen. Vapaa-palokuntien yhdistysten osalta edellytetään avustussumman käyttämistä kokonaan nuorisotoimintaan.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti pyytää sivistyslautakunnalta 31.3.2019 mennessä selvityksen siitä, missä aikataulussa ja laajuudessa sivistystoimiala tulee tuottamaan kaupunginvaltuuston 10.12.2018 hyväksymässä kasvatus- ja sivistyspoliittisessa ohjelmassa edellytetyt vapaan sivistystyön palvelut lähipalveluina kaikilla kahdeksalla palvelualueella.

Kaupunginhallitus