Porin uudistetut verkkosivut keräsivät kehuja maailmalla

Pori.fi-verkkosivut keräsivät kiinnostusta ja kehuja Euroopan komission rahoittaman Digital Cities Challenge -hankkeen seminaarissa. Erityisesti Porin verkkosivujen rakenne sai ylistystä.

Digital Cities Challenge -haaste on kaupunkien digitaalisen muutoksen toteutumista edesauttava hanke, jossa Pori on mukana ainoana kaupunkina Pohjoismaista. Porin lisäksi hankkeessa on mukana kaupunkeja ympäri Eurooppaa. Hankkeen pääteemoja ovat digitaalisuus, tekoäly, automaatio ja robotiikka sekä niihin liittyvät kokeilut kaupunkiorganisaatiota ja elinkeinoelämää sitouttaen.

Espanjassa Algericasin kaupungissa 29.–30. tammikuuta järjestetyssä seminaarissa käytiin läpi muun muassa hankkeeseen kuuluvien kaupunkien verkkosivuja analytiikan näkökulmasta. Porin viime vuonna uudistetut verkkosivut saivat kehuja etenkin sivujen rakenteesta ja kohderyhmien huomioinnista.

Verkkosivujen saamat kehut perustuvat monia bisnesjulkaisuja julkaisseen belgialaisen digiasiantuntija Omar Mohoutin analyysiin. Mohout analysoi kaikkien hankkeeseen osallistuvien kaupunkien verkkosivuja. Mohoutin mukaan erityisesti Porin kaupungin verkkosivujen sisällöt ja rakenne vastaavat hyvin kohderyhmiä.

– Mohoutin mukaan myös kaupungin englanninkielisen verkkosivun rakenne on onnistunut etenkin siksi, että siellä ei ole käytetty suoria käännöslogiikoita, vaan sivuja rakennettaessa on mietitty kiitettävällä tavalla kohderyhmää, seminaariin osallistunut Porin kaupungin elinvoimapäällikkö Jouko Hautamäki kertoo.

Digital Cities Challenge -haasteen kautta Porin saa EU:n komissiolta digitaaliseen kehitykseen liittyviä toimintamalleja ja konsultoivia palveluita digitaalisuutta edistävien toimintamallien toteuttamiseksi.

Porin kaupunki edistää haasteen tavoitteita alueellaan yhdessä Prizztechin, Satakunnan ammattikorkeakoulun, Porin yliopistokeskuksen, Kauppakamarin ja Porin yrittäjien kanssa. Mukana kehitystyössä on lisäksi lukuisia alueen yrityksiä niin perinteisestä teollisuudesta kuin ICT-toimialalta. 
 

Tietokone