Kaupunginhallitus palautti palveluverkkouudistuksen jatkovalmisteluun yksimielisesti – asiaa käsitellään seuraavaksi toukokuussa

Maanantaina 4. maaliskuuta kokoontunut Porin kaupunginhallitus käsitteli palveluverkkouudistusta, eli ehdotusta tulevaisuuden koulu- ja päiväkotitarjonnasta. Kaupunginhallitus halusi kuitenkin lisäselvityksiä, jotka valmistellaan toimialojen yhteistyönä, ja päätti yksimielisesti asian palauttamisesta.

Lisäselvityspyynnöt liittyvät muun muassa tilojen muuntokelpoisuuteen, tyhjilleen jäävien kiinteistöjen käyttöön, lukiokoulutuksen ja erityisopetuksen sijaintiin, yhtenäiskoulujen toimintaperiaatteisiin, sekä ehdotuksesta johtuviin käyttö- ja investointikustannuksiin.

Asiaa käsitellään seuraavan kerran kaupunginhallituksessa 6. toukokuuta. Kaupunginvaltuuston päätettäväksi asia menee 27. toukokuuta. Kaupunginhallitus antaa vuosien 2020–2022 talousarvion ja -suunnitelman kehykset 6. kesäkuuta pidettävässä kokouksessaan, jolloin otetaan huomioon myös tulevasta palveluverkosta aiheutuvat investointitarpeet.

– Palveluverkkoasiassa tehdään pitkäkestoisia, vuosikymmeniä eteenpäin ulottuvia päätöksiä ja valmistelu halutaan tehdä huolellisesti. Uusi aikataulu sallii eri toimijoiden osallistamisen ja jo saatujen lausuntojen, kommenttien ja kannanottojen paremman huomioimisen osana valmistelua, kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen perustelee aikataulun muutosta.

Kaupunginhallitus asetti viime vuoden marraskuussa toimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella sivistystoimialan kouluverkkosuunnitelma sekä koulurakentamisen periaatepäätös. Palveluverkkotoimikunta jatkaa työskentelyä saamansa toimeksiannon mukaisesti.

 

Kaupunginhallituksen nuija