Rahoitusta akkualalle – Porin ja Harjavallan kaupungit mukana rahoitusta saavassa konsortiossa

Business Finland on myöntänyt noin 10 miljoonan euron rahoituksen BATCircle-konsortiolle, jossa Porin ja Harjavallan kaupungit ovat mukana. Aalto-yliopiston johtama konsortio parantaa kaivosteollisuuden, metallinjalostuksen ja akkukemikaalien tuotantoprosesseja sekä lisää litiumioniakkujen kierrätystä.

BATCircle (Finland-based Circular Ecosystem of Battery Metals) -konsortion päätavoite on synnyttää lisäarvoa akkumetalleja ja -kemikaaleja tuottaville aloille sekä niiden kiertotalouteen. Se haluaa vahvistaa yhteistyötä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välillä sekä löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Porin alueen värimetalliklusteri on aktiivisesti mukana BATCirclessä. Konsortioon kuuluvat Porin ja Harjavallan kaupunkien lisäksi monia alueen värimetalliyrityksiä. Konsortiolle myönnetty noin 10 miljoonan euron rahoitus vahvistaa Porin alueen värimetalliklusterin roolia kasvavassa akkuliiketoiminnassa.

Pori ja Harjavalta ovat ainoat BATCircle-konsortioon kuuluvat kaupungit. Lisäksi hankkeessa on mukana 22 yritystä, neljä yliopistoa sekä kaksi tutkimuslaitosta.

– Osallistumalla tutkimushankkeeseen Pori ja Harjavalta haluavat edistää akkuekosysteemin kasvumahdollisuuksia alueella, kertoo Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen.

Harjavallan kaupunginjohtaja Hannu Kuusela pitää hanketta merkittävänä mahdollisuutena edistää laajemmin myös koko alueen elinvoimaa.

– BASF Oy:n suunnitelma rakentaa katodien esiasteita valmistava akkumateriaalitehdas Harjavaltaan motivoi Harjavallan kaupunkia olemaan mukana tässä hankkeessa. Sähköiset moottorit ja kierrätys ovat molemmat keskeisiä hiilineutraaliuteen tähtääviä toimia. Akkumateriaalit ovat arvokkaita raaka-aineita ja niiden kierrättämiseen liittyvä osaaminen tarjoaa merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia tulevaisuudessa, kertoo Kuusela.

BATCircle on osa EU:n Strategista Energiateknologiaohjelmaa (SET Plan), jossa Suomi Aalto-yliopiston ja Outotecin johdolla koordinoi akkualaan liittyvän kierrätyksen tutkimusta. Projekti on kaksivuotinen ja sen kokonaisbudjetti on yli 20 miljoonaa euroa. Hanke kytkeytyy suoraan Business Finlandin Batteries from Finland -kokonaisuuteen.

 

Handshaking bears