Porin tilinpäätös reilusti alijäämäinen – toimenpiteet taloustilanteen parantamiseksi aloitettu

Porin kaupungin viime vuoden tulos oli 13,7 miljoonaa euroa alijäämäinen. Talousarviossa asetetut tavoitteet eivät toteutuneet ja kaupunginvaltuusto myönsi lähes kaikille toimialoille lisämäärärahaa. Eniten lisämäärärahaa myönnettiin perusturvaan, jonka talousarvio ylittyi lopulta 12,2 miljoonalla eurolla.

Vaikka kulunut vuosi oli kaupungin taloudelle synkkä, taloudellinen tilanne ei ole kuitenkaan vielä kestämätön. Pori ei ole velkaantunut samaa vauhtia kuin monet muut verrokkikaupungit ja kaupungin taseessa on vielä kumulatiivista ylijäämää yli 73 miljoonaa euroa vuoden 2018 tilinpäätöksen jälkeen.

– Yhteinen tahtotila talouden tervehdyttämiseksi on olemassa ja evästyskeskustelut kaupunginhallituksen kanssa käynnistettiin hyvissä ajoin viime vuoden puolella. Kaikki toiminnot käydään tiheällä kammalla läpi ottaen huomioon kaupungissa hyväksytyt hyvän yhteistoiminnan periaatteet. Esimerkiksi teknisistä toiminnoista saadaan ulkopuolinen, objektiivinen arvio nyt, kun ne auditoidaan. Suurella mielenkiinnolla odotan auditoinnin lopputulosta, kertoo kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen.

Sivistystoimialan ja perusturvan osalta on jo käynnistetty isojen rakenteellisten muutosten läpivienti. Teknisten toimintojen, varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun ulkoisten auditointien perusteella tehdään tarvittavat tehostamistoimenpiteet. Samoin työllisyyden hoidossa otetaan käyttöön uusi, tehokkaampi ja asiakkaan tarpeet paremmin huomioon ottava toimintamalli.

– Yksi keskeinen oppi menneestä, uuden organisaatiorakenteen ensimmäisestä kokonaisesta toimintavuodesta on, että tulemme muuttamaan talouden ohjausta entistä keskitetymmäksi, konsernihallinnon talousyksikön ohjaamaksi controller-toiminnoksi, sanoo Luukkonen.

Parempia palveluita ja toiminnan tehostamista

Keskeisimpiä käynnistettyjä toimenpiteitä ovat sivistyksen palveluverkkouudistus sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudelleenorganisointi. Porin kaupunki on valmistautunut tiivistämään yhteistyötä päivystyksessä, suun terveydenhuollossa ja vammaisten asumispalveluissa Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa jo viimeistään vuoden 2020 alussa.

– On tärkeää, että maakunnallisesti jatkamme sosiaali- ja terveyspalveluiden integraation valmistelua hyödyntäen Satasotessa tehtyä työtä, toteaa Luukkonen.

Palveluverkkouudistuksella tavoitellaan laadukkaampia ja tehokkaampia palveluja. Uudistus pitää sisällään ensivaiheessa päivähoidon, varhaiskasvatuksen sekä perus- ja lukiokoulutuksen palveluverkon. Suunnitelman mukaan kaupunginvaltuusto päättää kokonaisuudesta toukokuussa 2019.

Henkilöstöä koskevat tunnusluvut tasaisia

Vuoden 2018 henkilöstöraportti antaa kattavan yleiskuvan kaupunkiorganisaation henkilöstön rakenteesta ja tilasta sekä henkilöstöpolitiikan painopisteistä.

Henkilöstön määrässä ei ole tapahtunut olennaista muutosta ja henkilöstökulut ovat edellisvuoteen verrattuna lähes samalla tasolla. Sairauspoissaolot ovat kääntyneet laskuun viime vuoden aikana. Terveysperusteisia poissaoloja oli vuonna 2017 5,2 prosenttia, kun vuonna 2018 vastaava luku oli 5 prosenttia. Myös työtapaturmista johtuvat poissaolot ovat vähentyneet kaikkiaan 552 päivällä.

– Työnantajalla on tärkeä tehtävä tukea henkilöstönsä hyvinvointia, työkykyisyyttä ja osaamista. Viime vuoden aikana on panostettu muun muassa henkilöstön ja työnantajan välisen vuorovaikutuksen kehittämiseen yhteistoimintaa edistämällä. Lisäksi osaamisen kehittämiseen on satsattu uusin koulutuskokonaisuuksin, jotka keskittyvät esimerkiksi esimiestyöhön, sanoo Luukkonen.

Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöstä ja henkilöstöraporttia kokouksessaan 18. maaliskuuta.

 

Talvinen Raatihuone