Porin lukiolaisia tutustutetaan yhä paremmin jatko-opintoihin, työelämään ja yritysmaailmaan

Porin lukiot ovat mukana Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää pysyviä lukioiden työelämäkumppanuusverkostoja sekä uudenlaisia työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä ja yhteistyömalleja.

Mukana hankkeessa ovat Porin lukioiden lisäksi Turun ja Vaasan lukiot, Turun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu.

Hankkeessa lukiot etsivät yhteistyöstä kiinnostuneita yrityksiä, joiden kanssa kehitetään ja kokeillaan uusia oppimisympäristöjä, yhteisiä projekteja ja työelämälähtöisiä lukiokursseja. Uudenlaisten lukiokurssien ideoimiseen, toteuttamiseen ja arvioimiseen osallistuvat myös lukio-opiskelijat.

Porin osahankkeen toiminnassa on lähdetty liikkeelle Porin lukioissa toimivien neljän kehittäjäopettajan kautta. Kehittäjäopettajien tarkoituksena on suunnitella ja tehdä kokeiluja työelämän kanssa tehtävästä yhteistyöstä lukion pakollisten oppiaineiden opetukseen.

– Lyseon lukiossa on jo pienimuotoista kokeilua työelämäpainotuksen lisäämiseksi muutamalla äidinkielen ja englannin kielen kurssilla, kertoo Porin osahankkeen koordinaattori Jussi Pöllänen.

Hankkeella pyritään tekemään alueen elinkeinoelämää tutuksi lukio-opiskelijoille organisaatiovierailujen ja puheenvuorojen kautta. Tarkoituksena on järjestää työelämä- ja korkeakoulukurkistuksia opiskelijoille ja opettajille vierailujen muodossa alueen yrityksiin ja korkeakouluihin.

–Tietoisuutta työelämästä lisätään myös kuulemalla tarinoita erilaisista urapoluista. Se, mitä joku on opiskellut, ja millaiseksi urapolku on lopulta muodostunut, kertoo nuorille usein paljon enemmän työelämästä kuin pelkkien tutkintokuvausten lukeminen korkeakouluesitteistä, toteaa Pöllänen.

Hankkeen taustalla on työelämän yhä nopeammat rakenteelliset ja sisällölliset muutokset, jotka asettavat entistä suurempia vaatimuksia myös lukiossa opetettaville tiedoille ja taidoille. Myös uusi lukiolaki edellyttää lukioilta entistä enemmän yhteistyötä yritysten ja korkeakoulujen kanssa, jotta opiskelijat löytävät sujuvasti paikkansa jatko-opinnoista ja työmarkkinoilta lukio-opintojen päätyttyä.

– Keskeisenä ideana on rakentaa sellaista lukioiden ja yritysten välistä kumppanuutta ja konkreettista yhteistyötä, joka hyödyttää molempia osapuolia. Tavoitteena on saada yritysyhteistyö luontevaksi osaksi lukiokursseja ja tarjota näin lukio-opiskelijoille ensikäden tietoa eri ammattien osaamisvaatimuksista ja työelämästä yleensä, kertoo hankkeen projektipäällikkö Jaana Kilpinen Turun kaupungin sivistystoimialalta.

Hanke toteutetaan Porin, Turun ja Vaasan kaupunkien lukioiden, Turun ammattikorkeakoulun ja Turun yliopiston kumppanuusverkostossa 1.10.2018–28.2.2021 välisenä aikana. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja toteuttajaorganisaatiot.

 

Porin suomalaisen yhteislyseon lukio