Vammaisten henkilöiden asumispalvelut sekä työ- ja päivätoiminta jatkossa mahdollisuus saada myös palvelusetelillä

Perusturva ottaa käyttöön palvelusetelin yhteistoiminta-alueen vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluihin sekä työ- ja päivätoimintaan. Perusturvalautakunta teki asiasta päätöksen 27.3. pidetyssä kokouksessa.

Asiakkaan kannalta palvelusetelin etuna on valinnanvapauden lisääntyminen. Asiakkaalla ei ole subjektiivista oikeutta palveluseteliin, mutta jos kunta on sitä hänelle tarjonnut, hän voi joko ottaa palvelusetelin käyttöönsä tai kieltäytyä sen käytöstä.

Palvelusetelin arvo määritellään asiakkaan palvelutarvetta vastaavaksi, jolloin palveluseteli voidaan porrastaa eri tasoin, esimerkiksi kahteen tai kolmeen palveluseteliluokkaan.

– Palvelusetelin arvo on kattohinta, jolla tarkoitetaan kunnan palvelusta palveluntuottajalle maksamaa enimmäishintaa. Hyväksyttyjen palvelutuottajien listalla ovat ne palvelutuottajat, jotka ovat valmiit tuottamaan palvelun kyseisellä hinnalla, kertoo sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Mari Levonen.

Palvelusetelillä hankittavan palvelun palvelukuvaus, palveluntuottajan hyväksymiskriteerit sekä kunnan, asiakkaan ja palveluntuottajan oikeudet ja velvollisuudet on kuvattu palvelusetelin sääntökirjaan.

– Osa sääntökirjassa kuvatuista kriteereistä on palvelusetelilaissa tai muissa laissa määriteltyjä kriteereitä ja osa kriteereistä on kunnan määritelmiä muun muassa laatuun, toiminnan sisältöön ja tiloihin liittyviä kriteereitä, selittää perusturvalautakunnan puheenjohtaja Sonja Myllykoski.

Palvelusetelin käyttöönoton valmistelun rinnalla aloitetaan myös vammaisten henkilöiden asumispalveluiden sekä työ- ja päivätoiminnan kilpailutus puitejärjestelynä tai muuna hankintamenettelynä. Näin asiakkaan valintamahdollisuuksia lisätään, jos hän ei halua käyttää palveluseteliä.

 

Asuntola Kirjosiipi