Kävelyä ja pyöräilyä edistetään seudullisesti – monia parannuksia tulossa jo tänä vuonna

Porin kaupunkiseudulla parannetaan asukkaiden edellytyksiä ja halua tehdä entistä useampi matka jalan tai pyörällä. Pori, Ulvila, Nakkila ja Harjavalta ovat yhdessä laatineet seudullisen edistämisohjelman.

– Kävelyn ja pyöräilyn lisääminen tuo monia hyötyjä yhteiskunnalle. Asukkaat ovat terveempiä ja sairaanhoitomenot pienenevät, kaupunkiseutu on viihtyisämpi ja liikenne sujuvampaa. Myös liikenteen kustannukset ja ympäristöhaitat vähenevät. Tämä tukee myös Porin tavoitteita maan suurimpana Hiilineutraalit kunnat (Hinku) -verkoston jäsenenä, sanoo kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen.

Ohjelma sisältää laaja-alaisesti liikenneinfrastruktuuriin, kaupunkisuunnitteluun ja liikkumisen ohjaukseen liittyviä toimia. Niistä monia toteutetaan jo kuluvan vuoden aikana.

Porissa kävely- ja pyöräilyverkkoa parannetaan muun muassa rakentamalla valtatien 23 kevyen liikenteen väylä Söörmarkun ja Noormarkun välille sekä toteuttamalla Pappilanpuistikon kevyen liikenteen väylän perusparannus välillä Sääksentie-Keisarinviitantie. Lounatuulentien kevyen liikenteen väylän rakentaminen on jo käynnissä. Myös vaiheittain toteutettava Jokikeskuksen uudistaminen vahvistaa jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiä.

Kaupunginhallitus hyväksyi Porin kaupunkiseudun kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman yksimielisesti kokouksessaan 1. huhtikuuta.

 

Jopo-kaupunkipyörät