Suuri osa porilaisista voi hyvin – lasten ja nuorten hyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota

Lapset ja nuoret kokevat yhä monimuotoisempia haasteita, vaikka samaan aikaan suurin osa heistä voi hyvin, selviää Porin kaupungin vuoden 2018 hyvinvointiraportista. Hyvinvoinnin haasteiden ratkaiseminen edellyttää tiivistä yhteistyötä kotien ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

– Nuorisotyön ja koulun yhteistyötä kehitetään erityisesti vuosiluokilla 7–9. Myös moniammatillista yhteistyötä vanhemmuuden tukemisessa on lisätty, kertoo hyvinvointikoordinaattori Sirpa Kynäslahti.

Huolta lasten ja nuorten hyvinvoinnissa aiheuttavat lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian lähetemäärien nousu sekä nuuskan käytön ja kannabismyönteisyyden lisääntyminen. Nuorille tehdyn kyselyn perusteella valtaosalla nuorista menee kuitenkin hyvin ja heillä on tulevaisuuden suunnitelmia. Nuorten työttömyys on laskenut, samoin kuin koko Porin työttömyys. Nuoret kaipaavat erityisesti tulla kuulluksi, mahdollisuutta harrastaa sekä kavereita ja kohtaamispaikkoja.

Kaikkien ikäryhmien hyvinvointiin panostettu

Porilaisten liikkumista on edistetty muun muassa Liikkuva koulu –toiminnoin, harrastepasseilla, Rakkaudella porilaisille -hyvinvointirahan hankkeilla sekä Voimaa vanhuuteen -ohjelmatyöllä. Kaupunkilaisten aktiivisuutta on lisätty myös osallisuuden keinoin. Vuonna 2018 uusina toimintatapoina korostuivat hyvinvointiraha osallistavan budjetoinnin kokeiluna ja dialogiset keskustelut.

– Uusia hyviä käytäntöjä jatketaan ja niitä kehitetään myös tulevina vuosina kaikkien porilaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Esimerkiksi leikkipuistoista on tavoitteena tehdä monipuolisempia, kaikille ikäryhmille soveltuvia toiminta- ja kohtaamispaikkoja, sanoo Kynäslahti.

Hyvinvointiraportti täydentää Porin kaupungin hyvinvointikertomusta 2013-2016 ja hyvinvointisuunnitelmaa 2017-2020. Ne antavat suuntaviivoja kaupungin strategiatyölle, toiminnan ja talouden suunnittelulle ja poliittiselle päätöksenteolle. Kaupunginhallitus käsittelee hyvinvointiraporttia kokouksessaan 8. huhtikuuta.

Lapset pyöräilemässä