Porin perusturva kehittää sosiaalipalveluiden valvontakäytäntöjä

Porin perusturva on aloittanut valvontamenettelyjen ja -prosessien ja valvonnan kokonaisuuden kehittämisen laatimalla sosiaalipalveluiden valvontasuunnitelman. Porin perusturvalautakunta hyväksyi valvontasuunnitelman 24.4. pidetyssä kokouksessaan.

Valvontasuunnitelman tavoitteena on selkeyttää ja yhdenmukaistaa yksityisten sosiaalipalveluiden valvontakäytäntöjä. Valvontasuunnitelma tukee palveluntuottajia toiminnan kehittämisessä nostamalla esiin mahdolliset toiminnassa syntyvät riskit ja ennaltaehkäisemällä niitä.

– On tärkeää, että valvontamenettelyjä ja -prosesseja kehitetään edelleen ja valvonnan kokonaisuutta selkeytetään. Myös avoimuus on tärkeä osa Porin perusturvan valvonnan toimintaperiaatteita, kertoo perusturvalautakunnan varapuheenjohtaja Hanna Hildén.

Asioiden julkinen käsittely ja sosiaalinen media tuovat kuitenkin haasteita myös valvonnalle. Julkisuus voi luoda paineita tehdä nopeita päätöksiä kuntalaisia tai palveluntuottajia koskevissa asioissa.

– Valvonnan tulee perustua riittävään tietoon ja toimiviin valvontaprosesseihin. Valvonta on palvelujen jatkuvaa kehittämistä palvelujen järjestäjän ja tuottajien kesken ja se perustuu keskinäiseen luottamukseen, sanoo perusturvajohtaja Terttu Nordman.

Porin perusturvan valvontasuunnitelma kattaa asumispalveluiden, perhehoidon ja lastensuojelun sijaishuollon valvonnan sisältäen muun muassa valvonnan eri muodot ja siihen on kirjattu valvontakäyntien toteutus, valvonnan seuranta ja arviointi sekä raportoinnin periaatteet. Porin perusturva toteuttaa valvontaa säännöllisesti toteutetuilla valvonta- ja tarkastuskäynneillä. Ostopalveluna hankittavien palvelujen valvonta käsittää palveluntuottajan lakisääteistä ja ensisijaisesta omavalvonnasta sekä Porin perusturvan toteuttamasta ennakollisesta ja reaktiivisesta valvonnasta. Valvontakäyntejä tehdään suunnitellusti vuosittain.

 

Työpöytä