Porissa pilotoidaan Pohjois-Satakunnan virka-aikaisen sosiaalipäivystyksen siirtoa Porin perusturvan sosiaalipäivystykseen

Porin yhteistoiminta-alueella pilotoidaan Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän aloitteesta PoSan sosiaalipäivystyksen siirtoa Porin perusturvan sosiaalipäivystyksen alaisuuteen. Perusturvalautakunta teki asiasta päätöksen 24.4. pidetyssä kokouksessaan.

PoSan sosiaalipäivystyksen toimintaa Porin perusturvan sosiaalipäivystyksen alaisuudessa pilotoidaan vuoden ajan ja pilotointi pyritään aloittaman 1.6.2019. Pilotoinnista toivotaan saavan hyviä kokemuksia jatkokehittämistä varten.

– Satasoten Päivystys24-päätyöryhmän sosiaalipäivystyksen alatyöryhmässä tavoitteena on ollut laatia toimintasuunnitelma ympärivuorokautisen sosiaali- ja kriisipäivystyksen järjestämisestä koko Satakunnan alueelle, mistä PoSan sosiaalipäivystyksen pilotointi on konkreettinen muutostyö, kertoo perusturvalautakunnan varapuheenjohtaja Hanna Hildén.

Pilotin aikana PoSan sosiaalipäivystyspuhelut ja virve-päätelaitteen kautta tulevat tehtävät keskitetään Porin perustuvan sosiaalipäivystyksen ja Satakunnan sosiaalipäivystyksen työntekijöille. Sosiaalipäivystys vastaanottaa PoSan lastensuojeluilmoitukset, ennakolliset lastensuojeluilmoitukset, vanhuslain mukaiset palvelutarveilmoitukset ja sosiaalihuoltolain mukaiset palvelutarpeen ilmoitukset ja tekee vastaanottamiensa ilmoitusten osalta palvelutarpeen kiireellisen arvioinnin ja tarvittavat kotikäynnit.

Pilotin aikana kustannusseurantaa tehdään kolmen kuukauden välein ja vähintään kaksi kertaa vuodessa järjestetään yhteistyötapaaminen.

Sosiaalipäivystyksen järjestämisestä säädetään sosiaalihuoltolain (1301/2014) 29 §:ssä. Sosiaalipäivystyksellä tarkoitetaan välttämättömien ja kiireellisten sosiaalipalvelujen ja muiden tukitoimien järjestämistä siten, että henkilön tarvitsema turva ja huolenpito voidaan antaa erilaisissa sosiaalisissa hätä- ja kriisitilanteissa vuorokauden ajasta riippumatta.

 

Kuvituskuva